Bläddra

Alla kan skapa – Levande Verkstad – en inkluderande bildpedagogik

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Alla kan skapa – Levande Verkstad – en inkluderande bildpedagogik

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Med denna bok vill författarna inspirera till och ge kunskap om ett arbetssätt som grundar sig i Levande Verkstads pedagogiska idé. Det är ett kreativt och inkluderande arbetssätt, med gruppen och det reflekterande samtalet som en tillgång i arbetet med att synliggöra mångfald och ge inspiration. Ett arbete som ger kunskap både om och i bild. Det är också användbart för att genom bildarbete ge förståelse och lärdom om annat. I boken ger de en rad praktiska exempel på aktiviteter med lera, färg, textil, trä och återbruksmaterial. Här finns också exempel på hur man kan arbeta med ord och bild. Författarna knyter denna pedagogiska idé till konstnärliga och teoretiska tankegångar. Det är ett kreativt arbetssätt som är fruktbart att använda tillsammans med såväl verksamma som blivande pedagoger som med barn. Författarna hoppas att detta kan bli en del av alla lärarutbildningar. Det ger en fördjupad dimension av lärande, som handlar om kreativitet och sinnlighet, om betydelsen av händernas arbete och om att mötas på ett annorlunda sätt. Det lekfulla och empatiska arbetssättet har stor betydelse för att skapa ett kreativt och tillitsfullt klimat, som ger alla mod att uttrycka sig. Författarna har många års erfarenhet av att leda pedagogiskt skapande arbete med olika åldrar från olika typer av pedagogisk verksamhet. De har arbetat inom förskola och grundskola, på barnkulturcentrum och på museer, inom folkbildning, folkhögskola och högskola.