Bläddra

Allmän skyldighet att hjälpa nödställda? SOU 2011:16

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess

Allmän skyldighet att hjälpa nödställda? SOU 2011:16

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Köp här
Civilkuragelag med reservationer!
Avråder från att införa en straffsanktionerad allmän skyldighet att bistå nödställda personer, dvs. vad som även brukar kallas en civilkuragelag. I enlighet med sitt uppdrag presenterar utredaren Olle Abrahamsson likväl en teknisk modell till en sådan lagstiftning.
Enligt lagförslaget ska ingen behöva riskera liv och hälsa för att hjälpa en nödställd. Däremot ska man t.ex. kunna kräva att var och en ska kunna kalla på hjälp genom att t.ex. ringa 112.