Bläddra

Allmänna fastighetsrätten : en introduktion

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Allmänna fastighetsrätten : en introduktion

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
I denna tredje upplaga har boken uppdaterats med hänsyn till rättsutvecklingen sedan den förra upplagan gavs ut. Boken har också genomgått smärre justeringar och förtydliganden.
Nämnas kan att hänvisningar till plan- och bygglagen (PBL) enbart har
skett till den nya upplaga som träder i kraft i maj 2011 och som har SFS-nummer 2010:900.