Bläddra

av: Ulla Werkell, Marie Öhrström, Rikard Silverfur, Tomas Ernhagen, Veronica Eade

Kategorier: Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Särskilda rättsområden
Landets första uppslagsbok i konsten att vara fastighetsägare är här. Fastighetsägarens handbok är fullmatad med fakta inom ämnen som juridik, teknik, ekonomi och miljö. Handboken är tänkt att fungera som ett enkelt uppslagsverk för alla som i sin vardag arbetar med fastigheter. Det finns ett stort behov av att få ett…
Köp här

Isbn: 9789197713382

Utgivningsår: 20130901

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige, Alfredssons/Prinfo

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Särskilda rättsområden
Landets första uppslagsbok i konsten att vara fastighetsägare är här. Fastighetsägarens handbok är fullmatad med fakta inom ämnen som juridik, teknik, ekonomi och miljö. Handboken är tänkt att fungera som ett enkelt uppslagsverk för alla som i sin vardag arbetar med fastigheter. Det finns ett stort behov av att få ett…
Köp här

Isbn: 9789151912820

Utgivningsår: 20190201

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige, Alfredsson Communication

Mediatyp: BC

av: Nils Larsson, Stieg Synnergren, Christina Wahlström

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Bostadshyresavtal är avtal som avser upplåtelser av hus eller delar av hus som helt eller till en inte oväsentlig del ska användas som bostäder. Bostadshyresavtal i praktiken är en koncentrerad handledning som lättillgängligt beskriver olika situationer som hyresgäster och hyresvärdar ställs inför samt vilka regler som…
Köp här

Isbn: 9789139116035

Utgivningsår: 20180222

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Fredrik Brunes

Kategorier: Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Företagsekonomi och management Juridik Särskilda rättsområden Värdering av fastigheter
Hur värderar man ett hyreshus, ett kontorshus eller en villa? Att fastigheter blir rätt värderade är avgörande för en fungerande fastighetsmarknad, där fastigheter fyller flera funktioner: som boende, investering och säkerhet för lån. Fastighetsvärdering och marknadsanalys belyser de två mest etablerade metoderna för…
Köp här

Isbn: 9789144092898

Utgivningsår: 20151105

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Särskilda rättsområden
En fastighetsägare har många olika roller. Förutom den självklara rollen att äga och förvalta är fastighetsägaren ofta också hyresvärd. Finns anställd personal iklär sig fastighetsägaren även rollen som arbetsgivare. Vid nybyggnad, tillbyggnad och ändringsarbeten antas rollen som byggherre. Fastighetsägarens ansvar…
Köp här

Isbn: 9789198305012

Utgivningsår: 20160317

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige, Alfredsson

Mediatyp: BC

av: Ola Jingryd, Anders Kjellström

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Att övning ger färdighet är ett klassiskt talesätt vars sanningshalt gång på gång bekräftas i undervisningen. Det är likaledes sant 
att god övning förutsätter ett bra övningsmaterial. Författarna 
har sedan många år skapat och utvecklat ett övningsmaterial i 
mäklarrätt för fastighetsmäklarstudenter. Denna övningsbok,…
Köp här

Isbn: 9789144116754

Utgivningsår: 20170111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Lagstiftning om äganderätt och inteckningar Särskilda rättsområden
Rätten till friköp naggar kommunstyret! Föreslår nya regler för friköp eller inlösen av tomträtter som är i allmän ägo, dvs. i flertalet fall kommunägda. Samtidigt varnas för att införandet av en sådan rätt till inlösen kan innebära en »beaktansvärd» begränsning av den kommunala självstyrelsen.Enligt förslaget ska…
Köp här

Isbn: 9789138238172

Utgivningsår: 20121101

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bertil Bengtsson

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar ett ämne som tidigare inte uppmärksammats så mycket i litteraturen: ideella värden, särskilt i fastighetsrätten. Mot bakgrund av lagstiftarens allmänna inställning till sådana värden tar Ideella värden i fastighetsrätten upp frågor som skadestånd och expropriationsersättning för affektionsvärden,…
Köp här

Isbn: 9789139115120

Utgivningsår: 20160209

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Utredningen innehåller följande kapital: Ingripande mot misskött förvaltning, Hyresgästinflytande vid renovering och ombyggnation, Privatpersoners uthyrning av bostäder Kriminella grupperingars användning av hyreslägenheter, Förfarandet vid uppsägning av lokalhyresavtal Substitution Varje kapitel har sina egna…
Köp här

Isbn: 9789138245996

Utgivningsår: 20170426

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Författningssamlingen innehåller de grundläggande författningarna i fastighetsrätt som de lyder de i januari 2018. Boken är främst framtagen för kurser på universitet och högskola. De rättsfallsreferenser som finns i anslutning till lagtexten är hämtade från Sveriges Rikes Lag (lagboken).
Köp här

Isbn: 9789139208709

Utgivningsår: 20180213

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anders Victorin, Jonny Flodin

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den praktiskt viktiga boendeformen bostadsrätt. Boken bygger i grunden på professor Anders Victorins välkända böcker om bostadsrätt. I boken ges också en översikt över kooperativ hyresrätt samt en framställning om existerande äldre former av bostadsrätt och kooperativ hyresrätt samt hur de…
Köp här

Isbn: 9789176789469

Utgivningsår: 20160112

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Nils Larsson, Stieg Synnergren

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Lokalhyra avser upplåtelse av hus eller del av hus för i första hand affärsverksamhet. Anläggningsarrende avser upplåtelse av mark för byggnad i kommersiell verksamhet. För båda dessa upplåtelseformer gäller ett indirekt besittningsskydd vilket gjort det lämpligt att behandla dessa tillsammans. Kommersiella hyres- och…
Köp här

Isbn: 9789139111610

Utgivningsår: 20110128

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Mona Olshed

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Ett stabilt och tryggt boende är många gånger en förutsättning för att arbete, familjeliv och andra delar av livet ska fungera. Därför är boendefrågor centrala i det sociala arbetet. Socialarbetare möter till exempel personer som hotas av vräkning eller som inte lyckas ta sig in på bostadsmarknaden på grund av…
Köp här

Isbn: 9789151101644

Utgivningsår: 20181218

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Nämnder blir domstolar Föreslår att särskilda hyres- och arrendedomstolar ska inrättas inom vissa tingsrätter för handläggning av i princip alla hyres-, arrende- och bostadsrättstvister.Hyres- och arrendedomstolarnas avgöranden ska med en del undantag få överklagas till en gemensam överrätt – Hyres- och…
Köp här

Isbn: 9789138238462

Utgivningsår: 20121207

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anders Victorin, Assur Badur, Jonny Flodin, Richard Hager

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Kommersiell hyresrätt behandlar de viktigaste frågorna om lokalhyra. Boken vänder sig till hyresgäster och hyresvärdar samt till praktiserande jurister som har intresse av hyresfrågor. Den avser att vara praktisk också i den meningen att den ger en fyllig diskussion av besvärliga frågor, t.ex. reglerna om…
Köp här

Isbn: 9789139115472

Utgivningsår: 20170228

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105337

Utgivningsår: 20160722

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Förslag som ska motverka handel med hyreskontrakt och uttag av oskäliga andrahandshyror samt hindra otillåten andrahandsuthyrning. De flesta otillåtna köp av hyresrätter genomförs med stöd av bytesreglerna i hyreslagen. För att motverka detta föreslår utredaren att bytesreglerna ska ändras. Bland annat ska det krävas…
Köp här

Isbn: 9789138246955

Utgivningsår: 20171108

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Författningssamlingen i fastighetsrätt innehåller de grundläggande lagar och förordningar inom rättsområdet fastighetsrätt. Boken är primärt framtagen för kurser på universitet och högskola, men kan även användas av den som behöver en samlad överblick över fastighetsrättsliga författningar. För att behålla…
Köp här

Isbn: 9789139207023

Utgivningsår: 20150129

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Ulf Bokelund-Svensson

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Fastighetsskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR är Sveriges mest sålda bostadsrättsbok. Boken förklarar utförligt och med många praktiska exempel hur en bostadsrättsförening drivs, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, vilket ansvar styrelsen har mm. Boken är skriven både för dig som är aktiv i en bostadsrättsförening, t ex…
Köp här

Isbn: 9789176950371

Utgivningsår: 20161115

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Leif Holmqvist, Rune Thomsson

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Författarna kommenterar paragrafvis lagen om uthyrning av egen bostad. Lagen, som i boken kallas UEB-lagen, ger i viss utsträckning hyresvärd och hyresgäst större frihet att avtala om sitt hyresförhållande än vad den vanliga hyreslagen tillåter. UEB-lagen gäller uthyrningar som sker utanför näringsverksamhet, framför…
Köp här

Isbn: 9789139113201

Utgivningsår: 20130424

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Ola Jingryd, Lotta Segergren

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Fastighetsmäklaryrket är idag en mycket kvalificerad och komplex profession som kräver kunskaper och färdigheter inom flera olika områden. För att bli en framgångsrik fastighetsmäklare bör man 
förhålla sig reflektivt till dessa olika funktioner och alltid sikta på 
att agera korrekt utifrån juridiska, etiska,…
Köp här

Isbn: 9789144105543

Utgivningsår: 20150326

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Författningssamlingen innehåller de grundläggande författningarna i fastighetsrätt som de lyder de i januari 2019. Boken är främst framtagen för kurser på universitet och högskola. De rättsfallsreferenser som finns i anslutning till lagtexten är hämtade från Sveriges Rikes Lag (lagboken).
Köp här

Isbn: 9789139209065

Utgivningsår: 20190207

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Taket för rot och rut ska sänkas och ge staten en ökad skatteinkomst på 1,83 miljarder. Detta ska finansiera en kommunal fastighetsavgift för hyresrätter som ska tas bort. Den nya regeln är tänkt att jämna ut skillnaden mellan de olika upplåtelseformerna, samt stimulera byggandet av hyresrätter. Kommitténs uppdrag har…
Köp här

Isbn: 9789138240601

Utgivningsår: 20140121

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Nils Larsson, Assur Badur, Ulf Jensen, Stieg Synnergren

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna handbok behandlar formerna för fastighetstransaktioner:• Fastighetsöverlåtelse• Fastighetsöverlåtelse genom bolagsförvärv• Fastighetsreglering• Klyvning Fastighetstransaktioner i praktiken ger en samlad presentation av samtliga transaktionsformer och redovisar dessa ur ett praktiskt perspektiv. I ett inledande…
Köp här

Isbn: 9789139116028

Utgivningsår: 20171130

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105429

Utgivningsår: 20140815

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Utredningen föreslår i huvudsak att: en ny fastighetsmäklarlag införs som inte bara ska gälla för enskilda fastighetsmäklare utan också för fastighetsmäklarföretag. Företagen ska även omfattas av penningtvättsregelverket. mäklarföretagen ska registreras och ställas under Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn. Även…
Köp här

Isbn: 9789138248508

Utgivningsår: 20180816

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Eije Sjödin, Peter Ekbäck, Thomas Kalbro, Leif Norell

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
För att samhället ska utvecklas är det nödvändigt att skapa förutsättningar för ny bebyggelse och infrastruktur. Med markåtkomst avses de möjligheter som finns att för dessa ändamål tvångsvis ta mark eller rättigheter i anspråk, samt att lägga restriktioner på användningen av enskilt ägda fastigheter. Ersättning är…
Köp här

Isbn: 9789139207610

Utgivningsår: 20160812

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Erika P. Björkdahl

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas regler rörande arrende, bostadsrätt, hyra, tomträtt samt vissa andra nyttjanderätter till fast egendom. Oberoende av vilken nyttjanderätt som är ifråga är intressekonflikterna mellan parterna ofta av liknande karaktär, vilket motiverar att tonvikten i framställningen lagts på en avtalstyp – hyra.…
Köp här

Isbn: 9789177370161

Utgivningsår: 20170918

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Magnus Melin

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den 1 juli 2011 trädde en helt ny fastighetsmäklarlag i kraft. Bland nyheterna i 2011 års fastighetsmäklarlag märks särskilt: · Krav på att föra journal över förmedlingsarbetet.· Krav på att tillhandahålla en budgivningslista till köpare och säljare.· Skärpta förbud mot självinträde och närståendeförmedling.· Viss…
Köp här

Isbn: 9789139112327

Utgivningsår: 20120927

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Bland nyheterna kan nämnas ett nytt, EU-harmoniserat fastighetsbegrepp i momshänseende och nytt primäravdrag för ny-, till, och ombyggnadskostnader för hyresfastigheter.
Köp här

Isbn: 9789188735195

Utgivningsår: 20190128

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. I dag är det i princip inte möjligt att koppla arrendeavgiften till det enskilda jordbrukets resultat. Utredningen föreslår att det ändras. Förslaget innebär att avgiften ska kunna knytas till prisutvecklingen för produkter, till exempel spannmål, som arrendatorn använder eller…
Köp här

Isbn: 9789138241189

Utgivningsår: 20140616

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105160

Utgivningsår: 20140117

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Ansökningshandlingarna i inskrivningsärenden som skickas in till Lantmäteriets Fastighetsinskrivningskontor är ofta ofullständiga. Denna handledning syftar till att ge upplysning om vad som normalt fordras för att de vanligast förekommande typerna av ansökningar ska vara fullständiga.
Köp här

Isbn: 9789138325957

Utgivningsår: 20120320

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Författningssamlingen innehåller de grundläggande författningarna i fastighetsrätt som de lyder de i januari 2016. Boken är främst framtagen för kurser vid universitet och högskola. De rättsfallsreferenser som finns i anslutning till lagtexten är hämtade från Sveriges Rikes Lag (lagboken).
Köp här

Isbn: 9789139207795

Utgivningsår: 20160209

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185921065

Utgivningsår: 20110828

Utgivare: Axelius förlag (Axelius Distribution AB)

Mediatyp: BC

av: Leif Holmqvist, Rune Thomsson

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
I denna tionde upplaga har innehållet uppdaterats med de nya regler i 55 § om hyressättning som trädde i kraft den 1 januari 2011 och med de ändringar som gjorts i anledning av införande av en ny lag om uthyrning av egen bostad samt förlängning av den s.k. presumtionstiden för hyror i nyproduktion. Vidare beaktas ett…
Köp här

Isbn: 9789139112624

Utgivningsår: 20130305

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Per Henning Grauers, Annica Orlov

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok innehåller övningsmaterial som är avsett att användas vid studier och träning i juridisk problemlösning i främst allmän fastighetsrätt. Boken tar upp ett antal rättsliga huvudproblem på det fastighetsrättsliga området såsom tillbehörsfrågor, överlåtelse av fast egendom, kontraktsbrott, sakrättsliga frågor,…
Köp här

Isbn: 9789144116860

Utgivningsår: 20170904

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Leif Holmqvist, Rune Thomsson

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Författarna kommenterar utförligt bestämmelserna i Jordabalkens 12 kapitel, den så kallade hyreslagen. Denna tolfte upplaga är uppdaterad med ett stort antal avgöranden i hyrestvister, särskilt från Svea hovrätt i s.k. hyresnämndsmål. Vidare har vissa frågeställningar utvecklats och förtydligats, bl.a. beräkningen av…
Köp här

Isbn: 9789139116189

Utgivningsår: 20190920

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Utredningen har haft det övergripande uppdraget att arbeta fram ett system som gör det möjligt att omvandla befintliga hyreslägenheter i flerbostadshus till ägarlägenheter. Inom ramen för uppdraget har utredningen även haft i uppdrag att lyfta fram argument för och emot att det ska…
Köp här

Isbn: 9789138241202

Utgivningsår: 20140604

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Barbro Julstad

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Fastighetsägares och andras rätt att använda olika mark- och vattenområden styrs av ett stort antal bestämmelser. I Fastighetsindelning och markanvändning ges en överblick över reglerna. Tyngdpunkten ligger på bestämmelser om fastigheter och deras äganderättsliga innehåll och om planering för en förändring eller ett…
Köp här

Isbn: 9789139116134

Utgivningsår: 20180108

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC