Bläddra

Allt gott på jorden och i solen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Allt gott på jorden och i solen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Det lilla barnet överraskar oss ofta med sitt rika och fantasifulla språk. Det har lätt att finna ett bildrikt och poetiskt uttryck för sina upplevelser. Att läsa och skriva dikter med skolbarn är ett sätt att bevara och vidareutveckla barnets språkliga fantasi. I "Allt gott på jorden och i solen" presenterar Georgia Heard en metod som respekterar både barnets och lärarens originalitet och språkliga uttrycksförmåga. Hon visar att man med lyhördhet och inlevelseförmåga kan hjälpa barnet att gestalta något eget och personligt. I Allt gott på jorden och i solen får läsaren en möjlighet att se poesin genom en poets och lärares ögon – vilka upptäckter och vilka misstag hon gör och vad hon lärt sig av dem. Läsaren får följa författaren i hennes möte med barnen och deras språk – hur hon lyssnar, leder och uppmuntrar dem. Boken, som nu ges ut i en reviderad översättning, vänder sig i första hand till lärare från förskolan till gymnasiet – men har också mycket att ge till alla dem som läser och skriver dikter.