Bläddra

Amhariska lärobok för Svenskfödda barn

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Amhariska lärobok för Svenskfödda barn

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Amhariska lärobok för svenskfödda barn ደራሲው ከአሁን በፊት ያሳተማቸው መጻሕፍትየድርሰት አጻጻፍ፡፡1997 ዓ.ም፡፡ ብራና ማተሚያ ቤት፣ አዲስ አበባየአማርኛ መማሪያ ለሁለተኛ ደረጃ፡፡ 2012፡፡ Språkcentrum፣ ስቶክሆልምእምባባሽ እና ሌሎችም ወጎች፡፡ 2009 ዓ.ም፡፡ ፋር ኢስት አታሚ ድርጅት፣ አዲስ አበባኦኒ ኒስካነን ከሮሱንዳ እስከ ጃንሆይ ሜዳ፡፡ 2018፡፡ Vulkan፣ ስቶክሆልምየስዊድንኛ ሰዋስው በአማርኛ ለጀማሪዎች፡፡ 2019፡፡ Vulkan፣ ስቶክሆልም