Bläddra

Ämnesdidaktik

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Ämnesdidaktik

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Ämnesdidaktiken är en viktig del av lärarutbildningen och den mest avgörande komponenten i det som kallas avancerad lärarkompetens. Ämnesdidaktiken ansvarar för att lärarstudenter och lärare behärskar skolans ämnen så att de kan undervisa om dem på ett sådant sätt att barnen, eleverna eller studenterna lär sig det de ska. Ämnesdidaktiken innefattar också undervisningskompetens inom olika skolstadier – sådana där läraren undervisar inom områden som inte avgränsar särskilda ämnen. Den typen av didaktik kallas professionsdidaktik. Den här boken innehåller ämnesdidaktik och professionsdidaktik. De olika bidragen är skrivna av de främsta didaktiska forskarna inom respektive område. Boken vänder sig till studenter på lärarutbildningarna, lärare i barn- och ungdomsskolan samt inom vuxenutbildningarna.