Bläddra

Andersson, Pettersson, Lundström och … Beachman : om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister
Köp här

Andersson, Pettersson, Lundström och … Beachman : om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister
Köp här
"Varför har vi efternamn? Systemet med fasta släktnamn, som är den äldre termen, fick fäste i delar av Europa omkring 1100-talet. Syftet med ärftliga släktnamn har bl.a. varit att hålla samman familjen. Det har också funits ett behov av att identifiera och registrera människor. I stora delar av Norden uppstod bruket betydligt senare, under 1500- och 1600-talen. På Island är den gamla seden med patronymikon/metronymikon (fars- och morsnamn) fortfarande levande. Vad är det som gör att efternamn som Bredström och Dalén kan sägas vara typiskt svenska? Skiljer sig de nordiska efternamnen från dem i Tyskland och England? I boken ges i populär form en samlad översikt över uppkomsten och bruket av efternamn i Sverige, i de övriga nordiska länderna samt i Tyskland och England. Eva Brylla är docent i namnforskning vid Uppsala universitet och har tidigare varit forskningschef vid Namnavdelningen, Institutet för språk och folkminnen. Sedan 1994 fungerar hon som språklig rådgivare åt Patent- och registreringsverkets namnenhet. Hon är också representant i Namnlängdskommittén och medredaktör i den nordiska tidskriften för personnamn, Studia anthroponymica Scandinavica."