Bläddra

Ängsliga byråkrater eller professionella pragmatiker? : Administrativa effekter av statens indirekta styrning av kommunerna

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning
Köp här

Ängsliga byråkrater eller professionella pragmatiker? : Administrativa effekter av statens indirekta styrning av kommunerna

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning
Köp här
Syftet med rapporten är att undersöka och diskutera vilka administrativa effekter den indirekta statliga styrningen ger i den kommunala verksamheten. Kommunernas verksamheter styrs av en mängd olika styrsignaler i form av direkt, indirekt och efterhandsstyrning. Statliga myndigheter har i detta en roll som uttolkare, översättare och förmedlare av styrning. Studien visar att den komplexa styrbilden, mängden aktörer som är involverade i den indirekta styrningen, hörsammandet av efterhandsstyrningen och dominansen av ängsliga byråkrater och duktiga administratörer tillsammans bidrar till en överproduktion av administration inom skola, förskola och primärvård. Fil. dr Daniel Castillo är sociolog och Anders Ivarsson Westerberg är professor i Offentlig förvaltning. Båda är verksamma vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.