Bläddra

av: Mattias Svensson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning
Varför greps en fyllerist i Göteborg med tio kokta ägg i kavajen? Varför letade Sällskapsresans Robban och Berra efter en butik som hällde rom på vinflaskor? Och varför blev den holländske kommissionären Frans Andriessen chockad när han skulle koppla av på sitt hotellrum under förhandlingarna om svenskt EU-medlemskap?…
Köp här

Isbn: 9789177032090

Utgivningsår: 20201109

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Johan Berg

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Statlig styrning
Sanningen om raseringen av Sveriges mest kritiserade myndighet Den 30 januari 2019 varslades 4 500 anställda på Arbetsförmedlingen om uppsägning, ett av de största varslen i Sverige under modern tid. Därefter följde besked om nedläggningar av hundratals lokalkontor. Myndighetens matchningsverksamhet skulle privatiseras…
Köp här

Isbn: 9789189065185

Utgivningsår: 20220610

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Lars Ingelstam

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning
 Sverige är ett rikt land. Men ett modernt samhälles ekonomi består inte bara av ekonomi. Särskilt under 1900-talet har en rad system byggts upp: försörjningssystem, transportsystem, kommunikationssystem, utbildningssystem och många fler. Det behövs därför systemtänkande (a systems approach) för att förstå hur resurser…
Köp här

Isbn: 9789189077089

Utgivningsår: 20201125

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Jan Blomgren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning
Utan elförsörjning blir det ingen tillväxt och ingen välfärd. Moderna samhällen är helt beroende av en fungerande och pålitlig energiproduktion. I Sverige har energipolitik varit en stridsfråga i många år. Trots goda förutsättningar rapporteras återkommande om elbrist. Hur är det möjligt? Allt du behöver veta om…
Köp här

Isbn: 9789177032571

Utgivningsår: 20210603

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Björn Johnson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning
Han har kallats den svenska narkotikapolitikens fader. Under flera decennier spelade han en nyckelroll i den narkotikapolitiska debatten. Läkaren och forskaren Nils Bejerot väckte starka känslor när han levde och han gör det än idag, mer än trettio år efter sin död. I denna bok gör samhällsforskaren Björn Johnson en…
Köp här

Isbn: 9789179243616

Utgivningsår: 20210818

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Torbjörn Forsell, Carl-Johan Kleberg

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning
1974 fick Sverige sin första sammanhållna kulturpolitik, utarbetad av utredningen Kulturrådet på Olof Palmes uppdrag. De två författarna som deltog i arbetet berättar här hur det gick till, men i boken kan du även följa alla viktiga kulturpolitiska initiativ från 1599 till juni 2019. De kulturpolitiska målen, sedan…
Köp här

Isbn: 9789163956928

Utgivningsår: 20191203

Utgivare: Kulturkontoret Stockholm

Mediatyp: BC

av: Jan Sundberg, Stefan Sjöblom

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning
Vilka politiska, administrativa och rättsliga kvaliteter präglar Ålands 100-årsjubilerande självstyre? Vad är det som kännetecknar en välfungerande autonomi? Jan Sundberg och Stefan Sjöblom studerar ett antal kvalitetsaspekter som är särskilt betydelsefulla på Åland såsom val- och partisystemets utformning,…
Köp här

Isbn: 9789198548785

Utgivningsår: 20211026

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning Välfärdsteori
Det välfärdssamhälle som skapades i Sverige under 1900-talet har under tre decennier omvandlats i snabb takt. Urholkade socialförsäkringssystem, långtgående marknadslösningar inom välfärdens kärnområden och individualisering av sociala problem har varit några av systemskiftets uttryck. Kritiken mot utvecklingen präglas…
Köp här

Isbn: 9789189155916

Utgivningsår: 20220524

Utgivare: Verbal Förlag

Mediatyp: BB

av: Irene Wennemo

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning Välfärdsteori
Irene Wennemo berättar om välfärdssamhällets historiska rötter och om den krokiga vägen fram till dagens system där allt fler välfärdstjänster bjuds ut på marknaden och den tillit som byggt välfärdssamhället riskerar att försvagas. Välfärdspolitik bygger på tillit. Vi måste lita på att de resurser som avsätts används…
Köp här

Isbn: 9789189077133

Utgivningsår: 20201106

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

av: Mattias Svensson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning
Varför greps en fyllerist i Göteborg med tio kokta ägg i kavajen? Varför letade Sällskapsresans Robban och Berra efter en butik som hällde rom på vinflaskor? Och varför blev den holländske kommissionären Frans Andriessen chockad när han skulle koppla av på sitt hotellrum under förhandlingarna om svenskt EU-medlemskap?…
Köp här

Isbn: 9789177032885

Utgivningsår: 20211222

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Bengt Järhult

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Politik och statsskick Privatisering Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning
Vad hände på den resa som började med sjukronorsreformen 1970? Som fortsatte med framväxten av arbete i vårdlag och läkare med socialmedicinskt områdesansvar och beslutet att ge alla en fast egen allmänläkare och som landade i dagens annonskampanjer från nätläkarbolag som uppmanar oss att konsumera dyra, ofta onödiga,…
Köp här

Isbn: 9789189077379

Utgivningsår: 20220318

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Maciej Zaremba

Kategorier: Agronomi och lantbruk Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Forestry industry Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Skogsbruk Statlig politik Statlig styrning Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Maciej Zaremba skildrar det moderna skogsbruket, förvandlingen från skog till virkesåker. Han berättar om den oheliga alliansen mellan skogsbolag och myndigheter, människors fåfängliga kamp mot kalhyggen ända in på knuten, om en jordbruksminister som tycker att äganderätten förklarar allt men framför allt om en…
Köp här

Isbn: 9789127177192

Utgivningsår: 20231201

Utgivare: Weyler Förlag

Mediatyp: BC

av: Erik Nydahl, Jonas Harvard, Ragnar Björk, Stefan Dalin, Per Hammarström, Sofi Qvarnström, Mats Rolén, Glenn Svedin, Rolf Torstendahl

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning
Vem har det yttersta ansvaret för att samhället fungerar? Ett vanligt svar är staten och länge har politiker och teoretiker diskuterat vilken roll statsmakten ska ha. Vad är allmänt och offentligt, vad är enskilt och privat? Den moderna välfärdsstatens rötter kan spåras tillbaka till tiden runt sekelskiftet 1900.…
Köp här

Isbn: 9789188168641

Utgivningsår: 20161130

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning
I den här boken studeras svensk utrikespolitik vid en tidpunkt i historien som kännetecknas av tilltagande kamp mellan stormakterna, vilket har tydliga konsekvenser för mindre staters handlingsutrymme. Efter det Kalla krigets slut präglades den internationella politiken, inte minst i Europa,…
Köp här

Isbn: 9789151108537

Utgivningsår: 20220718

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Daniel Castillo, Anders Ivarsson Westerberg

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning
Syftet med rapporten är att undersöka och diskutera vilka administrativa effekter den indirekta statliga styrningen ger i den kommunala verksamheten. Kommunernas verksamheter styrs av en mängd olika styrsignaler i form av direkt, indirekt och efterhandsstyrning. Statliga myndigheter har i detta en roll som uttolkare,…
Köp här

Isbn: 9789188663573

Utgivningsår: 20190214

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Özge Öner, Malin Stegmann Mccallion, Tino Sanandaji, Jane Reichel, Sten Nyberg, Andreas Moberg, Magnus Henrekson, Rikard Forslid, Cécile Brokelind, Niklas Bremberg, Magnus Blomgren, Torbjörn Bergman, Fredrik N G Andersson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning
Över 70 år efter andra världskrigets slut utmanas europeiska unionssträvanden av nationalstatens återkomst. Denna utveckling ställer en rad frågor på sin spets. Hur ska efterlevnaden för EU-rätten säkerställas om fler medlemsländer åberopar undantag med hänvisning till nationell suveränitet? Sker det en aveuropeisering…
Köp här

Isbn: 9789173591461

Utgivningsår: 20190823

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Martin Hultman, Ann-Sofie Kall, Jonas Anshelm

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning
Birgitta Hambraeus (C) och Birgitta Dahl (S) var centrala aktörer under två avgörande decennier för svensk miljö- och energipolitik. Under perioden 1971-1991 sökte de, från olika politiska utgångspunkt, skapa en framsynt politik baserad på hänsyn till miljö och klimat. De var ibland motståndare, ibland allierade i…
Köp här

Isbn: 9789179243609

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Göran Sundström

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning
När Alliansregeringen tog över regeringsmakten 2006 initierade den vad som har beskrivits som den största biståndspolitiska reformen någonsin. Reformen kom att kallas resultatagendan och innebar att biståndets resultat skulle placeras i centrum för svensk bistånds­verksamhet. Tämligen snart uppstod det emeller­tid…
Köp här

Isbn: 9789144159492

Utgivningsår: 20220525

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Statlig styrning
Under cirka ett års tid har Tillitsdelegationen arbetat med att stödja statliga myndigheter med att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning. I enlighet med direktivet har de genomfört projekt tillsammans med sex statliga myndigheter. Syftet har varit att utveckla verksamheten för att uppnå en mer…
Köp här

Isbn: 9789138249703

Utgivningsår: 20191028

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anders Johnson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning
Under efterkrigstidens första decennier blev Sverige en av världens ledande kärnkraftsnationer. En avgörande roll spelades av Asea och inte minst av Curt Nicolin personligen. Detta är berättelsen om den svenska kärnkraftens tidiga historia.    Anders Johnson (f.1955) är fil.kand. och verksam som skriftställare i…
Köp här

Isbn: 9789177032670

Utgivningsår: 20211004

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Jonas Olofsson, Eskil Wadensjö

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning
I den här boken anläggs ett långsiktigt perspektiv på arbetslöshetsfrågans och arbetslöshetspolitikens utveckling. Den första delen av boken belyser frågor om arbetslöshet i anslutning till ekonomisk och politisk debatt under tre olika historiska skeden från 1800-talets första hälft och fram till 1970-talet. I bokens…
Köp här

Isbn: 9789144141046

Utgivningsår: 20210707

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Naomi Klein

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ledare och politiskt ledarskap Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning Statsskick och politiska processer
I sin nya, hyperaktuella bok tar sig Naomi Klein an fenomenet Donald Trump. Trumps valseger var en politisk chock. Men varför vann han? Hur kom vi fram till detta surrealistiska ögonblick? Vad kan vi göra för att saker och ting inte ska bli värre? Trump må vara extrem, men han är ingen utomjording utan snarare…
Köp här

Isbn: 9789170378973

Utgivningsår: 20170920

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BC

av: Dick Kling

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning
Behövs det så många krångliga regler? Vi lever i ett genomreglerat samhälle. Inte bara staten utan också kollektivavtal och företagskontrakt sätter en tvångströja på oss. Den hindrar vår frihet som individer, vår kreativitet som företagare och vårt samhälles utvecklingskraft. Och varje år tenderar fler områden att bli…
Köp här

Isbn: 9789188713308

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Harald Nordlund

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning
Boken ger vägledning för politiskt förtroendevalda i strävan att renodla och tydliggöra politikerrollen. Boken är ett hjälpmedel för den enskilde politikern och ett studiematerial i politikerutbildning.
Köp här

Isbn: 9789178511624

Utgivningsår: 20200831

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Lotta Stern, Nils Karlsson, Eva Uddén Sonnegård

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning
Kommer den svenska arbetsmarknadsmodellen att klara av de utmaningar som globaliseringen, digitaliseringen och utvecklingen av artificiell intelligens för med sig? Kan den hantera den åldrande befolkningen och den allt större aktiviteten från EU:s sida på arbetsmarknadsområdet?    I denna bok diskuteras vad aktuell…
Köp här

Isbn: 9789175043869

Utgivningsår: 20211119

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Örjan Berner

Kategorier: Asiens historia Historia Historia och arkeologi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning
Författaren tjänstgjorde 19671971 på svenska ambassaden i Peking. Det var Mao Zedongs och kulturrevolutionens tid. Landet var i kaos. Gränsstrider pågick mellan Kina och Sovjetunionen och ett storkrig hotade. Vietnamkriget rasade. År 1971 kom den första kontakten med USA som ledde till Nixons historiska besök.…
Köp här

Isbn: 9789173318808

Utgivningsår: 20180315

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Anders Ivarsson Westerberg

Kategorier: Blåljus-yrken Polis och väktare Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Statlig styrning
Den 1 januari 2015 sjösattes den största omorganisationen i svensk statsförvaltning någonsin. Polisen gick samman till en enda myndighet, från att ha varit 21 länsmyndigheter och en Rikspolisstyrelse. I den här boken beskrivs hur polisreformen 2015 gick till, och omorganisationen förklaras med hjälp av teorier om…
Köp här

Isbn: 9789144126951

Utgivningsår: 20201109

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lotta Oudhuis, William Oudhuis

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning
Varje år skickar hundratals barn och ungdomar in brev, teckningar och funderingar till statsministern och regeringen. Dessa brev säger mycket om vår samtid och blandar både humor och allvar med svidande kritik. Alltifrån vad meningen med livet är, varför gammelmormor knappt har råd med hyran, till en önskan om att bli…
Köp här

Isbn: 9789197523066

Utgivningsår: 20111205

Utgivare: Stenberg-Schentz Förlag

Mediatyp: BC

av: Hampus Östh Gustafsson

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
I “Folkhemmets styvbarn. Humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik 1935–1980” tecknar Hampus Östh Gustafsson en ny bild av humanioras historia i Sverige. Genom att anlägga ett brett perspektiv på kunskapspolitiken 1935–1980 visar han hur humanioras legitimitet i välfärdssamhället utmanades redan på…
Köp här

Isbn: 9789171736147

Utgivningsår: 20201130

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB