Bläddra

Anläggningsarbete

Anläggningsarbete

Köp här

Den här faktaboken beskriver vad det innebär att arbeta som anläggare. Den ger en bred bild av vanliga anläggningsområden som ingår i yrket.

Boken innehåller faktamaterialet för Skolverkets kurser:

  • Anläggning gröna ytor
  • Anläggning ledningsbyggnad
  • Anläggning stensättning
  • Anläggning vägbyggnad, som ligger som fördjupning till yrkesutgången Väg- och anläggningsarbetare.

Boken går igenom arbetstekniker och material. Den beskriver stegvis de arbetsmoment som ingår i ett byggnadsprojekt när man anlägger vatten- och avloppsanläggningar, vägar, gröna ytor, broar, järnvägar med mera. De maskiner som behövs för arbetet tas också upp.

Boken tar även fasta på att det finns risker i arbetsmiljön, och ger tips på hur du kan arbeta på ett säkert sätt.

Tillsammans med Libers digitala läromedel, Anläggningsarbete Digital, som bland annat innehåller övningsuppgifter och inlämningsuppgifter, har du ett komplett utbildningsmaterial för de teoretiska delarna av det centrala innehållet i kursen.