Bläddra

Ännu mer svenska

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Ännu mer svenska

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Ännu mer svenska är en bok för studerande på mellannivå och mer avancerad nivå. Alla moment i grammatiken presenteras i komprimerad form tillsammans med många övningar. Ännu mer svenska är en fortsättning på den andra upplagan av Mer svenska. Boken är också en genomgripande omarbetning av förlagets tidigare bok Svenska 123. Ännu mer svenska passar för nivå B1, B2 och C1. Ännu mer svenska innehåller texter, grammatik, ordlistor och ett stort antal övningar. Den kan användas för repetition av den grundläggande grammatiken och det grundläggande ordförrådet, vilka fördjupas ytterligare i boken. Berättelsen om några studenter, som inleddes i Mer svenska, avslutas med fyra kapitel, bland annat om en stor midsommarfest och om att söka ett jobb. Till texterna finns ordlistor med alla böjningsformer. I avdelningen med Sverigefakta finns bland annat artiklar om Sverige och kända svenskar. Ord- och grammatikdelen är lättöverskådlig och innehåller detta: - Substantiven presenteras i ett stort antal tematiska områden med bland annat ordlistor, övningar och kortare dialoger. Exempel på sådana teman är Resor & transport, Skola & studier, Arbete & karriär och Sport & motion. - Verben ägnas ett stort avsnitt, såväl repetition av de vanligaste verben som alla mer avancerade moment som particip, verb med prefix och partikelverb. - Adjektiv - Pronomen - Prepositioner - Tidsuttryck - Ordföljd - Blandat: Länder & språk, vardagliga former, ordspråk & idiom, adverb, frågeord Sist i boken finns facit till alla övningar. Ännu mer svenska kan användas separat eller tillsammans med andra böcker och annat material.