Bläddra

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar. Ds 2016:11

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar. Ds 2016:11

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
Innehåller förslag som syftar till att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel. Ds:n innehåller även ett förslag om ett utvidgat undantag av tillämpningen av lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

De författningsändringar som rör den etiska granskning som ska utföras enligt EU-förordningen presenteras i Utbildningsdepartementets Ds 2016:12, Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning, se Relaterade produkter til höger.