Bläddra

av: Ewa Axelsson

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Det regelverk som ska säkerställa patientsäkerheten är stort och komplext, och den stora mängden bindande föreskrifter, allmänna råd, lokala föreskrifter och vårdgivares egna riktlinjer gör systemet svårt att överblicka. Vilka rättsliga krav ställs på hälso- och sjukvårdspersonalen? Vilket ansvar har man som…
Köp här

Isbn: 9789140689474

Utgivningsår: 20150917

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det innehåller dessutom 9 orienterande uppsatser som bland annat…
Köp här

Isbn: 9789147112784

Utgivningsår: 20160118

Utgivare: Liber

Mediatyp: BZ

av: Ida Bergström, Yvonne Borg, Inger Näsman, Ture Sjöblom

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Boken Receptföreskrifter – tolkningar och kommentarer utkom första gången 1997. Avsikten med boken då, liksom nu, är att ge en bakgrund till, och förståelse för Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit – även kallade Receptföreskrifterna. I boken…
Köp här

Isbn: 9789198094244

Utgivningsår: 20150618

Utgivare: Apotekarsocieteten

Mediatyp: BC

av: Anna Sandström, Anna Paulsen

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Om du har ett barn med en funktionsnedsättning kan du ställas inför faktumet att skriva en ansökan för att få vårdbidrag. Du kanske känner vånda inför det, men i denna bok har vi samlat mycket som är vettigt att tänka på i samband med att du skriver din ansökan. Man vet ofta inte vad som är merarbete med sitt barn…
Köp här

Isbn: 9789163779664

Utgivningsår: 20150227

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Har haft i uppdrag att föreslå hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården ska stärkas. Utredningen har dessutom haft i uppdrag att föreslå en ny lag om hälso- och sjukvårdens organisation som ska ersätta hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I betänkandet behandlas frågor om hur vården kan ges…
Köp här

Isbn: 9789138239629

Utgivningsår: 20130627

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars-Åke Johnsson

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Hälso- och sjukvårdslagen kommer nu i sin tionde upplaga. I de föregående upplagorna kommenterades 1982 års hälso- och sjukvårdslag. Denna upplaga behandlar i stället den helt nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), som trädde i kraft den 1 april 2017. Eftersom den nya lagen gör hänvisningar till en rad bestämmelser i…
Köp här

Isbn: 9789139115922

Utgivningsår: 20171114

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Kavot Zillén

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Fattigdom och arbetslöshet Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper Sociala och etiska frågor Socialrätt
En grundläggande förutsättning för ett fungerande välfärdssamhälle är att alla ska ha tillgång till god vård på lika villkor. De personer som lever i samhället ska med andra ord ges möjlighet att genom olika välfärdsinsatser, såsom hälso- och sjukvård, uppnå likvärdiga levnadsvillkor. Trots detta förekommer det idag…
Köp här

Isbn: 9789177370291

Utgivningsår: 20190213

Utgivare: Iustus, Eurographic

Mediatyp: BC

av: Gunnel Raadu

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
45:E UPPLAGAN! Får jag lämna ut en patients journal till anhöriga? Vilka arbetsuppgifter får jag delegera till kollegor? Får jag ta emot en gåva från en patient? I det dagliga arbetet möter personal inom hälso- och sjukvård många frågeställningar som är reglerade i lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.…
Köp här

Isbn: 9789147111619

Utgivningsår: 20140114

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Dagens vårdgaranti i primärvården ska ersättas av en behovsstyrd garanti där en medicinsk bedömning garanteras inom tre dagar istället för dagens sju. Bedömningen kan göras av en läkare eller annan legitimerad vårdpersonal inom primärvården. Utöver en förstärkt vårdgaranti föreslås tre nya principer som ska styra…
Köp här

Isbn: 9789138246313

Utgivningsår: 20170615

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Claes Hollstedt, Hans Adler, Peter Löwenhielm, Christer Olofsson, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Isbn: 9789170660375

Utgivningsår: 20150206

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Mer och bättre vård för samma peng! Föreslår bl.a. en omprövning av myndighetsstrukturen (i dagsläget är 16 olika myndigheter berörda).Bedömer att fem faktorer har särkilt stor betydelse för framtidens vård och omsorg: Resursutmaningen: Den demografiska utvecklingen, kravet på likvärdig vård,…
Köp här

Isbn: 9789138236321

Utgivningsår: 20111020

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Åldersgrupper: ungdomar Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Lagstiftning om psykiatrisk vård Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper Socialrätt
Några av utredningens förslag: systematiskt kvalitetssäkringsarbete för minskat behov av tvångsåtgärder val av behandlingsalternativ och ny medicinsk bedömning. Bestämmelserna i patientlagen om att patienten ska få möjlighet att välja behandlingsalternativ och få en ny medicinsk bedömning ska vara tillämpliga även vid…
Köp här

Isbn: 9789138247402

Utgivningsår: 20180129

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105276

Utgivningsår: 20151203

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
SLUT, FINNS INTE ATT KÖPA I TRYCKT FORM. AT har tjänat ut sin roll i läkarutbildningen! Föreslår att kravet för läkarlegitimation genom AT (allmäntjänstgöring) i landstingets regi slopas.Förslaget innebär samtidigt att kraven för läkarexamen skärps och att utbildningstiden inom högskolan förlängs, men att tiden fram…
Köp här

Isbn: 9789138239001

Utgivningsår: 20130314

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Hans Adler, Claes Hollstedt, Peter Löwenhielm, Christer Olofsson, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Lagstiftning om psykiatrisk vård Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Isbn: 9789170660313

Utgivningsår: 20140205

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

av: Gunnel Raadu

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det innehåller dessutom 9 orienterande uppsatser som bland annat…
Köp här

Isbn: 9789147112234

Utgivningsår: 20150108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Behandlar frågan om en reglering av apotekens handelsmarginal för receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna. Utredningen föreslår: Lämpligt att reglera apotekens marginal för receptbelagda läkemedel utanför förmånerna Förmånspriser ska tillämpas även utanför förmånerna Att det ska införas en skyldighet för…
Köp här

Isbn: 9789138246771

Utgivningsår: 20171010

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Hans Adler, Claes Hollstedt, Erik Nilsson, Christer Olofsson, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Lagstiftning om psykiatrisk vård Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Isbn: 9789170660399

Utgivningsår: 20160204

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Säkerhetskontroll av alla steg i organkedjan Med anledning av ett nytt EU-direktiv (2010/53/EU) föreslås en ny lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ.Den eller de vårdgivare som ansvarar för tillvaratagandet resp. transplantationen av organ ska enligt lagen utan dröjsmål anmäla…
Köp här

Isbn: 9789138236277

Utgivningsår: 20111006

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Förslagen handlar om att anpassa lagstiftningen så att den underlättar utvecklingen och förbättrar förutsättningarna för användning av prover och uppgifter i svenska biobanker för patientens, hälso- och sjukvårdens och forskningens behov. Förslag och översyn är anpassade till den förordning om skydd för fysiska…
Köp här

Isbn: 9789138247518

Utgivningsår: 20180131

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Stärkt patientskydd vid läkemedelsskador ger ökad patientsäkerhet. Patienterna bör få information om vilka läkemedel som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Därefter bör patienten kostnadsfritt få välja bort dem till förmån för ett som är inkluderat i försäkringen.En osäkerhet hos patienten kring vad som gäller…
Köp här

Isbn: 9789138239209

Utgivningsår: 20130416

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Hans Adler, Claes Hollstedt, Peter Löwenhielm, Christer Olofsson, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Isbn: 9789170660337

Utgivningsår: 20140205

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

av: Camilla Heise Löwgren

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det innehåller dessutom 9 orienterande uppsatser som bland annat…
Köp här

Isbn: 9789147113378

Utgivningsår: 20170113

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Detta betänkande från e-hälsokommittén, innehåller bl. a. följande: – Förslag om en samverkansorganisation för det fortsatta utvecklingsarbetet inom e-hälsoområdet. – Förslag till att en ny nämnd ska inrättas, Samverkansnämnden, med E-hälsomyndigheten som värdmyndighet. – Utredningens bedömning är…
Köp här

Isbn: 9789138242674

Utgivningsår: 20150330

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Hans Adler, Claes Hollstedt, Christer Olofsson, Erik Nilsson, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Lagstiftning om psykiatrisk vård Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Isbn: 9789170660436

Utgivningsår: 20170203

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Dags att införa särskild vårdskatt? Kostnaderna för hälso- och sjukvården stiger stadigt, men trots ökade resurser och förbättrad produktivitet kvarstår problemen med behandlingsköer, överbeläggningar, personalbrist m.m. Författaren jämför läget i de de nordiska länderna och diskuterar…
Köp här

Isbn: 9789138236284

Utgivningsår: 20111208

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Primärvård Särskilda rättsområden Socialrätt
TILLFÄLLIGT SLUT, NYA EXEMPLAR VÄNTAS V. 3. Registrera din beställning så levererar vid snabbt det går. Utredaren föreslår bland annat följande: Ett nationellt utformat uppdrag för primärvården – en modernisering av primärvårdens uppdrag i hälso- och sjukvårdslagen föreslås, där det ska framgå att primärvården…
Köp här

Isbn: 9789138248065

Utgivningsår: 20180604

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anna Sandström, Anna Paulsen

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Om du har ett barn med en funktionsnedsättning kan du ställas inför faktumet att skriva en ansökan för att få vårdbidrag. Du kanske känner vånda inför det, men i denna bok har vi samlat mycket som är vettigt att tänka på i samband med att du skriver din ansökan. Man vet ofta inte vad som är merarbete med sitt barn…
Köp här

Isbn: 9789198256901

Utgivningsår: 20150417

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Ett förslag till en lagteknisk översyn av läkemedelslagen (1992:859) och därtill anknytande lagstiftning. En helt ny läkemedelslag föreslås i syfte att göra regelverket mer överskådligt och tydligt. Översynen avser inte införa något nytt i sak. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
Köp här

Isbn: 9789138239926

Utgivningsår: 20130724

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Claes Hollstedt, Erik Nilsson, Christer Olofsson, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner, Hans Adler

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Isbn: 9789170660405

Utgivningsår: 20160204

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

av: Camilla Heise Löwgren

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Författningshandboken (FFHB) innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det innehåller dessutom 9 orienterande uppsatser som bland annat…
Köp här

Isbn: 9789147127450

Utgivningsår: 20180116

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Krig och försvar Militär förvaltning Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt
Utredningen föreslår: att generalläkaren fortsatt ska tillhöra Försvarsmakten, med tanke på särarten i myndighetens verksamhet. Men åtgärder behöver vidtas för att stärka funktionens självständighet. Den nuvarande ordningen där regeringen efter förslag från Försvarsmakten beslutar om placering som Generalläkare tas…
Köp här

Isbn: 9789138243466

Utgivningsår: 20151008

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Ofrivilliga särbor på gamla dar får flytta ihop! Föreslår en ändring i socialtjänstlagen som ger makar och sambor rätt att få bo tillsammans i ett särskilt äldreboende, om båda önskar detta.Registrerade partners likställs med makar.Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.
Köp här

Isbn: 9789138236291

Utgivningsår: 20111006

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Utredningens huvudförslag: att det i särskild ordning ska tas fram konkreta förslag som innebär att en förändrad pris- och ersättningsmodell för maskinell dosdispensering i linje med modell A kan implementeras. Utredningen gör en grov bedömning att det kan ta tre år från det att arbetet initieras till det att…
Köp här

Isbn: 9789138248300

Utgivningsår: 20180625

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anna Sandström, Anna Paulsen

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Om du har ett barn med en funktionsnedsättning kan du ställas inför faktumet att skriva en ansökan för att få vårdbidrag. Du kanske känner vånda inför det, men i denna bok har vi samlat mycket som är vettigt att tänka på i samband med att du skriver din ansökan. Man vet ofta inte vad som är merarbete med sitt barn…
Köp här

Isbn: 9789198256925

Utgivningsår: 20150421

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Särskilda rättsområden Socialrätt
Utredaren föreslår i delbetänkandet att det ska bli möjligt för ensamstående kvinnor att genomgå insemination och befruktning utanför kroppen (IVF-behandling) inom svensk hälso- och sjukvård. Utredaren föreslår att de regler som nu gäller för sådan behandling av par också ska gälla för behandling av ensamstående…
Köp här

Isbn: 9789138241103

Utgivningsår: 20140519

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Claes Hollstedt, Erik Nilsson, Christer Olofsson, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Isbn: 9789170660412

Utgivningsår: 20160204

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

av: Kavot Zillén

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Rätten till religions- och samvetsfrihet har av Europadomstolen beskrivits som en av grunderna i ett demokratiskt samhälle, men hur långt sträcker sig egentligen denna rätt för hälso- och sjukvårdspersonal? Har läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal rätt att få agera i enlighet med sin religion eller tro,…
Köp här

Isbn: 9789150625240

Utgivningsår: 20160205

Utgivare: Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Det finns personer som inte har förmåga att fullt ut utöva sitt självbestämmande. En persons förutsättningar att ta ställning i frågor som rör hans eller hennes vård, omsorg eller forskning kan vara mer eller mindre begränsade. Att inte kunna fatta ett eget beslut i en situation är något som – av vitt skilda orsaker –…
Köp här

Isbn: 9789138243473

Utgivningsår: 20151001

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ann-Charlotte Landelius

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Denna bok handlar om den företeelse som allmänt går under benämningen privatisering av offentlig verksamhet, vilket har varit ett återkommande tema i den offentliga debatten under senare år. Innebörden är att verksamhet som normalt utförs av stat, kommun eller landsting i stället utförs av ett privaträttsligt subjekt.…
Köp här

Isbn: 9789172232495

Utgivningsår: 20060706

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC