Bläddra

av: Ida Bergström, Yvonne Borg, Inger Näsman, Ture Sjöblom

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Boken Receptföreskrifter – tolkningar och kommentarer utkom första gången 1997. Avsikten med boken då, liksom nu, är att ge en bakgrund till, och förståelse för Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit – även kallade Receptföreskrifterna. I boken…
Köp här

Isbn: 9789198094244

Utgivningsår: 20150618

Utgivare: Apotekarsocieteten

Mediatyp: BC

av: Ewa Axelsson

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Det regelverk som ska säkerställa patientsäkerheten är stort och komplext, och den stora mängden bindande föreskrifter, allmänna råd, lokala föreskrifter och vårdgivares egna riktlinjer gör systemet svårt att överblicka. Vilka rättsliga krav ställs på hälso- och sjukvårdspersonalen? Vilket ansvar har man som…
Köp här

Isbn: 9789140689474

Utgivningsår: 20150917

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det innehåller dessutom 9 orienterande uppsatser som bland annat…
Köp här

Isbn: 9789147112784

Utgivningsår: 20160118

Utgivare: Liber

Mediatyp: BZ

av: Moa Kindström Dahlin

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Lagstiftning om psykiatrisk vård Särskilda rättsområden Socialrätt
Idag anses psykiskt sjuka individer ha samma rätt till självbestämmande som alla andra. Ändå accepteras tvångsvård inom psykiatrin med hänvisning till patientens eget bästa och i viss mån också till behovet av samhällsskydd. Avhandlingen är en kritisk granskning av den svenska psykiatrirätten ur ett…
Köp här

Isbn: 9789172235632

Utgivningsår: 20140813

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Anna Sandström, Anna Paulsen

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Om du har ett barn med en funktionsnedsättning kan du ställas inför faktumet att skriva en ansökan för att få vårdbidrag. Du kanske känner vånda inför det, men i denna bok har vi samlat mycket som är vettigt att tänka på i samband med att du skriver din ansökan. Man vet ofta inte vad som är merarbete med sitt barn…
Köp här

Isbn: 9789163779664

Utgivningsår: 20150227

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Kavot Zillén

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Fattigdom och arbetslöshet Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper Sociala och etiska frågor Socialrätt
En grundläggande förutsättning för ett fungerande välfärdssamhälle är att alla ska ha tillgång till god vård på lika villkor. De personer som lever i samhället ska med andra ord ges möjlighet att genom olika välfärdsinsatser, såsom hälso- och sjukvård, uppnå likvärdiga levnadsvillkor. Trots detta förekommer det idag…
Köp här

Isbn: 9789177370291

Utgivningsår: 20190213

Utgivare: Iustus, Eurographic

Mediatyp: BC

av: Claes Hollstedt, Hans Adler, Peter Löwenhielm, Christer Olofsson, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Isbn: 9789170660375

Utgivningsår: 20150206

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

av: Gunnel Raadu

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det innehåller dessutom 9 orienterande uppsatser som bland annat…
Köp här

Isbn: 9789147112234

Utgivningsår: 20150108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Behandlar frågan om en reglering av apotekens handelsmarginal för receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna. Utredningen föreslår: Lämpligt att reglera apotekens marginal för receptbelagda läkemedel utanför förmånerna Förmånspriser ska tillämpas även utanför förmånerna Att det ska införas en skyldighet för…
Köp här

Isbn: 9789138246771

Utgivningsår: 20171010

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Hans Adler, Claes Hollstedt, Erik Nilsson, Christer Olofsson, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Lagstiftning om psykiatrisk vård Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Isbn: 9789170660399

Utgivningsår: 20160204

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Säkerhetskontroll av alla steg i organkedjan Med anledning av ett nytt EU-direktiv (2010/53/EU) föreslås en ny lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ.Den eller de vårdgivare som ansvarar för tillvaratagandet resp. transplantationen av organ ska enligt lagen utan dröjsmål anmäla…
Köp här

Isbn: 9789138236277

Utgivningsår: 20111006

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Förslagen handlar om att anpassa lagstiftningen så att den underlättar utvecklingen och förbättrar förutsättningarna för användning av prover och uppgifter i svenska biobanker för patientens, hälso- och sjukvårdens och forskningens behov. Förslag och översyn är anpassade till den förordning om skydd för fysiska…
Köp här

Isbn: 9789138247518

Utgivningsår: 20180131

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anna Sandström, Anna Paulsen

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Om du har ett barn med en funktionsnedsättning kan du ställas inför faktumet att skriva en ansökan för att få vårdbidrag. Du kanske känner vånda inför det, men i denna bok har vi samlat mycket som är vettigt att tänka på i samband med att du skriver din ansökan. Man vet ofta inte vad som är merarbete med sitt barn…
Köp här

Isbn: 9789198256925

Utgivningsår: 20150421

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Stärkt patientskydd vid läkemedelsskador ger ökad patientsäkerhet. Patienterna bör få information om vilka läkemedel som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Därefter bör patienten kostnadsfritt få välja bort dem till förmån för ett som är inkluderat i försäkringen.En osäkerhet hos patienten kring vad som gäller…
Köp här

Isbn: 9789138239209

Utgivningsår: 20130416

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Hans Adler, Claes Hollstedt, Peter Löwenhielm, Christer Olofsson, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Isbn: 9789170660337

Utgivningsår: 20140205

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Utredningens slutsats är bland annat att det kan vara godtagbart att under vissa förutsättningar vidta medicinska insatser och kroppsliga ingrepp på en levande människa för en annan människas skull. Man föreslår att medicinsk förutsättning för donation ska få utredas på en möjlig donator som får organbevarande…
Köp här

Isbn: 9789138249352

Utgivningsår: 20190613

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Camilla Heise Löwgren

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det innehåller dessutom 9 orienterande uppsatser som bland annat…
Köp här

Isbn: 9789147113378

Utgivningsår: 20170113

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Detta betänkande från e-hälsokommittén, innehåller bl. a. följande: – Förslag om en samverkansorganisation för det fortsatta utvecklingsarbetet inom e-hälsoområdet. – Förslag till att en ny nämnd ska inrättas, Samverkansnämnden, med E-hälsomyndigheten som värdmyndighet. – Utredningens bedömning är…
Köp här

Isbn: 9789138242674

Utgivningsår: 20150330

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Hans Adler, Claes Hollstedt, Christer Olofsson, Erik Nilsson, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Lagstiftning om psykiatrisk vård Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Isbn: 9789170660436

Utgivningsår: 20170203

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Dags att införa särskild vårdskatt? Kostnaderna för hälso- och sjukvården stiger stadigt, men trots ökade resurser och förbättrad produktivitet kvarstår problemen med behandlingsköer, överbeläggningar, personalbrist m.m. Författaren jämför läget i de de nordiska länderna och diskuterar…
Köp här

Isbn: 9789138236284

Utgivningsår: 20111208

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Primärvård Särskilda rättsområden Socialrätt
Utredaren föreslår bland annat följande: Ett nationellt utformat uppdrag för primärvården – en modernisering av primärvårdens uppdrag i hälso- och sjukvårdslagen föreslås, där det ska framgå att primärvården ska vara platsen dit befolkningen i första hand ska vända sig. Målbild och färdplan – man vill att…
Köp här

Isbn: 9789138248065

Utgivningsår: 20180604

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Lagstiftning om psykiatrisk vård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Särskilda rättsområden Socialrätt
Psykiatrisk tvångsvård – kliniska riktlinjer för vård och behandling fokuserar på tvångsvård enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och beskriver noggrant juridiken kring denna vård. Etik, bemötande, dialog och patientmedverkan är värdefulla aspekter som också lyfts fram i boken. Psykiatrisk tvångsvård är så gott…
Köp här

Isbn: 9789177410430

Utgivningsår: 20170508

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Ett förslag till en lagteknisk översyn av läkemedelslagen (1992:859) och därtill anknytande lagstiftning. En helt ny läkemedelslag föreslås i syfte att göra regelverket mer överskådligt och tydligt. Översynen avser inte införa något nytt i sak. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
Köp här

Isbn: 9789138239926

Utgivningsår: 20130724

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Claes Hollstedt, Erik Nilsson, Christer Olofsson, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner, Hans Adler

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Isbn: 9789170660405

Utgivningsår: 20160204

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Några av utredningens lagförslag i korthet: Bestämmelser om utövande av komplementär och alternativ vård är i dag infogade i patientsäkerhetslagen. Utredningens förslag: att de samlas i en ny lag, lagen om vissa begränsningar i rätten att yrkesmässigt utföra vård. Det nuvarande förbudet för andra än hälso- och…
Köp här

Isbn: 9789138249376

Utgivningsår: 20190607

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Camilla Heise Löwgren

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Författningshandboken (FFHB) innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det innehåller dessutom 9 orienterande uppsatser som bland annat…
Köp här

Isbn: 9789147127450

Utgivningsår: 20180116

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Krig och försvar Militär förvaltning Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt
Utredningen föreslår: att generalläkaren fortsatt ska tillhöra Försvarsmakten, med tanke på särarten i myndighetens verksamhet. Men åtgärder behöver vidtas för att stärka funktionens självständighet. Den nuvarande ordningen där regeringen efter förslag från Försvarsmakten beslutar om placering som Generalläkare tas…
Köp här

Isbn: 9789138243466

Utgivningsår: 20151008

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Ofrivilliga särbor på gamla dar får flytta ihop! Föreslår en ändring i socialtjänstlagen som ger makar och sambor rätt att få bo tillsammans i ett särskilt äldreboende, om båda önskar detta.Registrerade partners likställs med makar.Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.
Köp här

Isbn: 9789138236291

Utgivningsår: 20111006

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Utredningens huvudförslag: att det i särskild ordning ska tas fram konkreta förslag som innebär att en förändrad pris- och ersättningsmodell för maskinell dosdispensering i linje med modell A kan implementeras. Utredningen gör en grov bedömning att det kan ta tre år från det att arbetet initieras till det att…
Köp här

Isbn: 9789138248300

Utgivningsår: 20180625

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Svenska Psykiatriska Föreningen

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Lagstiftning om psykiatrisk vård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Särskilda rättsområden Socialrätt
Psykiatrisk tvångsvård är så gott som ständigt under utredning, granskad av myndigheter och media. Det är viktigt att den psykiatriska tvångsvården sker både på ett rättssäkert och humant sätt; det handlar om allvarligt psykiskt stördas vård- och omsorgsbehov. Samtidigt som tvångsvård kan rädda liv handlar det om makt-…
Köp här

Isbn: 9789177410683

Utgivningsår: 20171031

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Särskilda rättsområden Socialrätt
Utredaren föreslår i delbetänkandet att det ska bli möjligt för ensamstående kvinnor att genomgå insemination och befruktning utanför kroppen (IVF-behandling) inom svensk hälso- och sjukvård. Utredaren föreslår att de regler som nu gäller för sådan behandling av par också ska gälla för behandling av ensamstående…
Köp här

Isbn: 9789138241103

Utgivningsår: 20140519

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Claes Hollstedt, Erik Nilsson, Christer Olofsson, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Isbn: 9789170660412

Utgivningsår: 20160204

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Utredningen redovisar centrala begrepp och lyfter avgörande områden för hur den ser att en ny hälso- och sjukvård ska byggas. Utredningen beskriver prioriteringar och dess avgörande betydelse för såväl utformningen av hälso- och sjukvården som medborgarnas förtroende och medarbetarnas dagliga arbetsmiljö. Några av…
Köp här

Isbn: 9789138249390

Utgivningsår: 20190607

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kavot Zillén

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Rätten till religions- och samvetsfrihet har av Europadomstolen beskrivits som en av grunderna i ett demokratiskt samhälle, men hur långt sträcker sig egentligen denna rätt för hälso- och sjukvårdspersonal? Har läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal rätt att få agera i enlighet med sin religion eller tro,…
Köp här

Isbn: 9789150625240

Utgivningsår: 20160205

Utgivare: Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Det finns personer som inte har förmåga att fullt ut utöva sitt självbestämmande. En persons förutsättningar att ta ställning i frågor som rör hans eller hennes vård, omsorg eller forskning kan vara mer eller mindre begränsade. Att inte kunna fatta ett eget beslut i en situation är något som av vitt skilda orsaker …
Köp här

Isbn: 9789138243473

Utgivningsår: 20151001

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ann-Charlotte Landelius

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Denna bok handlar om den företeelse som allmänt går under benämningen privatisering av offentlig verksamhet, vilket har varit ett återkommande tema i den offentliga debatten under senare år. Innebörden är att verksamhet som normalt utförs av stat, kommun eller landsting i stället utförs av ett privaträttsligt subjekt.…
Köp här

Isbn: 9789172232495

Utgivningsår: 20060706

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Föreslår en ny lag om sprutor och kanyler i enlighet med EU:s direktiv 93/42/EEG.Den nya lagen innebär att kravet på tillstånd för införsel ersätts med ett förbud för enskilda. Undantag görs i de fall produkterna ska användas för eget medicinskt bruk.När det gäller yrkesmässig hantering inom hälso- och sjukvården…
Köp här

Isbn: 9789138236475

Utgivningsår: 20111118

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Manólis Nymark

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Denna digitala uppdatering av “Patientdatalagen. En kommentar” beaktar följdändringar i patientdatalagen med anledning av EU:s dataskyddsförordning, GDPR. I denna version kommenteras patientdatalagen (2008:355) i den lydelse lagen har från och med den 1 januari 2019. Lagkommentaren är på samma sätt som…
Köp här

Isbn: 9789139018391

Utgivningsår: 20190218

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Anna Lundberg

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Infektionssjukdomar och smittsamma sjukdomar Juridik Klinisk medicin och internmedicin Könssjukdomar Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria Särskilda rättsområden Sjukdomar och rubbningar Socialrätt
Läkarnas blanka vapenhandlar om hur den första svenska riktiga smittskyddslagen Lex Veneris infördes och hur smittomönstren såg ut i landet (Blekinge, Gotland, Uppsala, Norrbotten och Malmöhus län). Hur praktiserades lagen, vad var bakgrunden och efterdyningarna? Sverige är också känt för en särskilt sträng…
Köp här

Isbn: 9789185509089

Utgivningsår: 20081208

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Socialdepartementet

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Föreslår att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag – lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt…
Köp här

Isbn: 9789138242506

Utgivningsår: 20150305

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC