Bläddra

Anställningsskydd i utveckling

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden

Anställningsskydd i utveckling

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Knäckfrågor med anknytning till anställningsskyddslagen (LAS) uppkommer ofta på arbetsmarknaden och alla arbetsrättare har anledning att fördjupa sig i dessa frågeställningar. I den här antologin lämnas bidrag till fördjupad förståelse av en bred uppsättning anställningsskyddsrättsliga frågor – som kommer att kvarstå även med nya (2022 års) LAS. Kapitlen handlar om övergripande och principiella problem i anställningsskyddet, som förekommer så länge som reglerna inte ändras radikalt: senioritetsprincipens räckvidd, omplaceringsskyldighetens omfång, provocerad uppsägning i kränkningssituationer, samspelet mellan LAS och arbetsmiljörätten, kompetensutveckling och sysselsättningstrygghet, den nya lagstiftningsprocessen och hur 2022 års LAS innebär att olika grupper omfattas av olika anställningsskydd.

Antologin är av intresse för alla och envar – forskare och praktiker, jurister och alla andra – som kommer i kontakt med frågor om anställningsskydd.

Medverkande författare: Niklas Selberg, Erik Sjödin, Bernard Johann Mulder, Birgitta Nyström, Caroline Johansson, Sabina Hellborg, Johan Holm, Lena Svenaeus, Caroline Ferngren och Petra Herzfeld Olsson.