Bläddra

Arbeta i grupp : om konsten att skapa ett bra team

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi

Arbeta i grupp : om konsten att skapa ett bra team

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här

Vill du bli bättre på att arbeta i grupp? Vill ni förebygga konflikter i ert team? Vill ni utvecklas tillsammans?

Boken Arbeta i grupp – Om konsten att skapa ett bra team hjälper oss att öka vår förståelse och medvetenhet om vår egen roll i gruppen, och hur vi har möjligheter att utvecklas och använda den kreativa kraft som finns i en grupp. Här beskrivs gruppdynamik, gruppens olika faser och hur olika personligheter spelar roll. Ett skattningsformulär finns med för att hjälpa till att fånga upp gruppens effektivitet. Boken beskriver också olika kommunikationsmönster, konfliktsituationer och avslutas med en konkret beskrivning hur man gör en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

Boken Arbeta i grupp vänder sig till alla som ingår i olika slags grupper och team, är chef, projektledare eller har arbetsledande roll, inom till exempel skola, vård och omsorg.

Om författaren
Författare är Pirkko Jonsson, beteendevetare. Hon arbetar bland annat med utveckling av grupper, chefer och andra konsulter i Sverige och internationellt.