Bläddra

Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik

Kategorier: Förskolan Genusvetenskap Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala grupper

Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik

Kategorier: Förskolan Genusvetenskap Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala grupper
Köp här

Hur ska förskolan arbeta för att främja jämställdhet och lika villkor för alla barn i den pedagogiska verksamheten? Först och främst kräver det förståelse för vad jämställdhet och normer är och hur det kan genomsyra arbetet i förskolan.

Boken Arbeta med jämställdhet i förskolan – med normmedveten pedagogik ger dig kunskap, verktyg och inspiration kring jämställdhetsarbete och bygger på exempel från olika förskolor. Begrepp som genus, jämställdhet, normer och normkritik förklaras och konkretiseras genom exempel och forskning. Författarna belyser språk, bemötande, lek och lärande ur ett jämställdhetsperspektiv.

Boken är uppdaterad utifrån de nya skrivningarna i läroplanen, Lpfö 18. 

Den fungerar som ett stöd för reflektion kring jämställdhet och kan användas både i starten och i det fortsatta arbetet med att främja lika villkor och inkludering av alla barn.

Om författaren
Lisa Andersson Tengnér är genuspedagog med lång erfarenhet som föreläsare och handledare för pedagoger i förskola och skola. Mia Heikkilä är docent i pedagogik vid Mälardalens högskola och utbildar och forskar om lek, lärande, genus och normer i förskola och hos yngre barn.