Bläddra

Arbete på väg

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik Vägbyggnad och trafikteknik
Köp här

Arbete på väg

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik Vägbyggnad och trafikteknik
Köp här
Boken är en sammanställning av bland annat Trafikverkets råd och krav om Arbete på väg och spårområden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter inom Bygg och Anläggningsarbeten, Transportstyrelsens föreskrifter samt MSB`s författningssamling om Transport av Farligt Gods. Vi beskriver här de grundläggande regler som kan komma ifråga inom Bygg och Anläggnings-branschen, oavsett om du kör lastbil, grävmaskin eller om du är rörläggare, asfaltsarbetare eller sköter grönytor i stadsmiljö. Vi har också tagit upp en del uppgifter som längder, vikter, bredder och körkortskrav på både lastbilar, lastmaskiner och dumprar. Boken är ett läromedel i grundutbildning, vidareutbildning samt en handbok att använda vid ditt Arbete På Väg.