Bläddra

av: Johan Folkesson

Kategorier: Arkitektur Konst Landskapsarkitektur Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik Vägbyggnad och trafikteknik
Den här skriften problematiserar konflikten mellan arkitekten och ingenjörens olika förhållningssätt till problemlösande. Konflikten exemplifieras genom en undersökning av relationen mellan trafiksäkerhet och gestaltning av trafikkorsningar i stadsmiljö. Resultatet riktar sig till den gestaltande landskapsarkitekten av…
Köp här

Isbn: 9789163774904

Utgivningsår: 20151001

Utgivare: terraism

Mediatyp: BC

av: Sven Agardh, Ebrahim Parhamifar

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik Vägbyggnad och trafikteknik
Vägbyggnad avser att ge grundläggande kunskap om vägar på landsbygd och inom tätort, om hur de fungerar under sin tekniska livslängd, och om sambanden mellan de olika faserna i vägbyggnadsprocessen: planering, projektering, byggande, drift och underhåll.Läs merBoken följer kronologiskt en vägs liv från val av åtgärd…
Köp här

Isbn: 9789147093465

Utgivningsår: 20140123

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Petra Offrell, Robert Lundström, Rolf Nilsson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik Vägbyggnad och trafikteknik
Partnering innebär ett alternativt sätt att organisera beställare och utförare kring en uppgift. I stället för det konventionella sättet att strikt ­fördela ansvar och resurser efter en i förväg upprättad plan, syftar partnering till att utveckla ett samarbete mellan parterna. Samarbetet styrs ­efter ­gemensamt…
Köp här

Isbn: 9789173452311

Utgivningsår: 20100303

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Olov Holmstrand

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik Vägbyggnad och trafikteknik
Tunnelbygget genom Hallandsåsen har stadgat rykte som miljömässig och ekonomisk katastrof. Bygget blev tidsödande, dyrt och kantat av svårigheter och misstag, allvarligast under första byggperioden 1992-1997. Med utgångspunkt från vad som är känt idag borde andra lösningar eller åtminstone annat utförande ha valts från…
Köp här

Isbn: 9789177651284

Utgivningsår: 20170811

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Sven Olof Ahlberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknikhistoria Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik Vägbyggnad och trafikteknik
Då vi reser på det svenska vägnätet kommer vi medvetet eller omedvetet i kontakt med vår gemensamma väghistoria. Mötet visar sig ofta som spår efter äldre vägsträckningar i landskapet och enstaka äldre skyltar eller så kan vi se gamla vägräcken och milstolpar som kantar vägarna. Författaren tar med läsaren på en…
Köp här

Isbn: 9789187553134

Utgivningsår: 20160916

Utgivare: Balkong Förlag

Mediatyp: BB

av: Erland Strömbäck

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik Vägbyggnad och trafikteknik
Trafikskadelagen gäller vid alla trafikolyckor där motorfordon är inblandade. Denna grundligt bearbetade och kompletterade sjätte upplaga kommenterar lagens många regler överskådligt och lättfattligt. Ur innehållet: Ersättning vid trafikskador Ersättning för personskada eller sakskada Trafikförsäkringens…
Köp här

Isbn: 9789139105657

Utgivningsår: 20030303

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC