Bläddra

Arbetsdomstolens domar årsbok 2015 (AD)

Kategorier: Arbetsrätt Årsböcker, kalendrar och almanackor Juridik Primära rättskällor Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Arbetsdomstolens domar årsbok 2015 (AD)

Kategorier: Arbetsrätt Årsböcker, kalendrar och almanackor Juridik Primära rättskällor Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Den fullständiga lydelsen av Arbetsdomstolens avgöranden i mål om kollektivavtal och andra mål av arbetsrättslig natur under 2015.