Bläddra

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor. Daisy. SOU 2012:92

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor. Daisy. SOU 2012:92

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
Talboksversion av FunkA-utredningens slutbetänkande.