Bläddra

Arbetslagstiftning 2016 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2016

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Arbetslagstiftning 2016 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2016

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Detta är en ny reviderad upplaga av Arbetslagstiftning som är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor.


För att öka bokens praktiska värde finns
  • hänvisningar till rättsfall och litteratur,
  • en omfattande förteckning över arbetsrättsliga artiklar i tidskrifter m.m., och
  • ett utförligt sakregister, samt
  • hänvisningar till viktiga avgöranden från EU-domstolen.


    Lagar och andra författningar är uppdaterade som de lyder den 1 juli 2016.