Bläddra

Arbetslagstiftning 2018 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2018

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Arbetslagstiftning 2018 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2018

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Arbetslagstiftning är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrättsliga artiklar i tidskrifter m.m. och ett utförligt sakregister. Vidare har hänvisningar till viktiga avgöranden från EU-domstolen medtagits.

Ur innehållet i Arbetslagstiftning:

Kollektiv arbetsrätt
Anställningsskydd
Arbetstid
Arbetstid
Semester
Studieledighet
Föräldraledighet
Jämställdhet
Diskriminering
Offentligt anställda
Arbetsprocess
Kvittning
Konkurs och utsökning
Arbetsmiljö
Arbetsskadeförsäkring
Arbetsmarknad
EU-rättsakter