Bläddra

Arbetslagstiftning 2019 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2019

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Arbetslagstiftning 2019 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2019

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrättsliga artiklar i tidskrifter m.m. samt ett utförligt sakregister. Vidare har hänvisningar till viktiga avgöranden från EU-domstolen och Europadomstolen medtagits.

Ur innehållet:
 • Kollektiv arbetsrätt
 • Anställningsskydd
 • Arbetstid
 • Semester
 • Studieledighet
 • Föräldraledighet
 • Jämställdhet
 • Diskriminering
 • Offentligt anställda
 • Arbetsprocess
 • Kvittning
 • Konkurs och utsökning
 • Arbetsmiljö
 • Arbetsskadeförsäkring
 • Arbetsmarknad
 • EU-rättsakter