Bläddra

Arbetslagstiftning : Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2020

Kategorier: Juridik
Köp här

Arbetslagstiftning : Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2020

Kategorier: Juridik
Köp här

ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor.
I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrättsliga
artiklar i tidskrifter m.m. och ett utförligt sakregister.

Vidare har hänvisningar till viktiga avgöranden från EUdomstolen och Europadomstolen medtagits.

Ur innehållet:

 • Kollektiv arbetsrätt
 • Offentligt anställda
 • Anställningsskydd
 • Arbetsprocess
 • Arbetstid
 • Kvittning
 • Semester
 • Konkurs och utsökning
 • Studieledighet
 • Arbetsmiljö
 • Föräldraledighet
 • Arbetsskadeförsäkring
 • Jämställdhet
 • Arbetsmarknad
 • Diskriminering
 • EU-rättsakter