Bläddra

Arbetslagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2021

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Arbetslagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2021

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Detta är en ny reviderad upplaga av boken ARBETSLAGSTIFTNING som är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrättsliga artiklar i tidskrifter m.m. samt ett utförligt sakregister. Vidare har hänvisningar till viktiga avgöranden från EU-domstolen medtagits.