Bläddra

Arbetsmiljö 2013 : aktuella författningar 1 januari

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Arbetsmiljö 2013 : aktuella författningar 1 januari

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Arbetsmiljö 2013 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2013 och innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter:
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Arbetsplatsens utformning
• Första hjälpen
• Belastningsergonomi
• Arbetsutrustning
• Arbete i stark värme
• Arbete vid bildskärm
• Minderårigas arbetsmiljö
• Byggnads- och anläggningsarbete
• Kemiska arbetsmiljörisker
• Åtgärder mot luftföroreningar
• Gravida och ammande arbetstagare
• Anteckningar om jourtid, övertid, mertid
• Arbetsanpassning och rehabilitering
• Kränkande särbehandling
• Medicinska kontroller
• Personlig skyddsutrustning
• Ensamarbete
• Våld och hot
• Arbete med djur
• Buller

Senaste ändringar:
Nya arbetsmiljöföreskrifter om Belastningsergonomi (AFS 2012:2) och Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3).

Med Arbetsmiljö 2013 får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 155 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning.