Bläddra

Arbetsmiljö 2015 : aktuella författningar 1 januari

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Arbetsmiljö 2015 : aktuella författningar 1 januari

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Arbetsmiljö 2015 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2015.
Senaste ändringar:
• Mindre ändring i arbetsmiljölagen per den 1 januari 2015.
• Omarbetade arbetsmiljöföreskrifter om minderårigas arbetsmiljö, gravida och ammande arbetstagare samt kemiska arbetsmiljörisker.

Arbetsmiljö 2015 innehåller också ett 20-tal av Arbetsmiljö-verkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter:
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Arbetsplatsens utformning
• Första hjälpen
• Belastningsergonomi
• Arbetsutrustning
• Arbete i stark värme
• Arbete vid bildskärm
• Minderårigas arbetsmiljö
• Byggnads- och anläggningsarbete
• Kemiska arbetsmiljörisker
• Åtgärder mot luftföroreningar
• Gravida och ammande arbetstagare
• Anteckningar om jourtid, övertid, mertid
• Arbetsanpassning och rehabilitering
• Kränkande särbehandling
• Medicinska kontroller
• Personlig skyddsutrustning

Med Arbetsmiljö 2015 får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 160 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referens-material vid utbildning.