Bläddra

Arbetsmiljö för chefer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Arbetsmiljö för chefer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Chefer och arbetsledare har förmånen att arbeta med människors och verksamheters utveckling. Allt som sker i verksamheten påverkar hur människor trivs och mår i arbetet. Arbetsmiljö är inte ett separat område utan en dimension av verksamheten, och de bästa besluten fattas om arbetsmiljöaspekterna finns med hela tiden. Ditt arbete som chef blir betydligt lättare om arbetet för en god arbetsmiljö är strukturerat och har tyngdpunkt på förebyggande insatser. Den här boken sammanfattar i huvuddrag det du som chef behöver veta om lagar, regler och praktiskt arbetsmiljöarbete. Här får du också praktiska råd om hur du kan gå till väga. Målet har varit att skapa ett lättöverskådligt material som bidrar till att ge chefer överblick och vägledning i arbetsmiljöfrågor.