Bläddra

Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet – Med praktiska typfall

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet – Med praktiska typfall

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Den nya fjärde upplagan av Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet, är tänkt att användas som ett praktiskt redskap för framför allt chefer, arbetsledare, skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom kommunernas omsorg och socialtjänst. Boken är uppbyggd som en handbok med typfall och konkreta exempel som till stor del bygger på verkliga ärenden inom dessa områden. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok i verksamheten. Exempel på typfall som behandlas: – Fördelning/delegering av arbetsmiljöuppgifter – Missbruk av sociala medier – Riskbedömning vid ändrad organisation och arbetstider NYHET – Lagkollision mellan AML och andra lagar – Straffansvar för chefer – Arbetsanpassning – Rehabilitering (inkl. exempel på en rehabiliteringsprocess, steg för steg) – Hot mot personlig assistent – Arbetsmiljön på äldreboenden – trånga utrymmen (80 cm) – 6 kap. 6 a § framställan och skyddsombudsstopp – Storrökande boenden – Välfärdsbrottslighet NYHET – Tystnad – yttrandefrihet – Hög arbetsbelastning och stress i hemtjänsten – Konflikt mellan socialchef och socialsekreterare – Mobbning – kränkande särbehandling – Överbelastade socialsekreterare och chefer NYHET – Skyddsutrustning vid vård av Covidsmittade på äldreboenden NYHET Tor Nitzelius var tidigare förbundsjurist på central arbetstagarorganisation. Göran Söderlöf var tidigare arbetsrättsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner och är numera ordinarie ledamot i Arbetsdomstolen.