Bläddra

Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 januari 2010 : kommentarer och författningar

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 januari 2010 : kommentarer och författningar

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Arbetsmiljölagen. Kommentarer och författningar är en klassiker inom arbetsmiljöområdet och ett standardverk inom arbetsrätten. I boken kommenteras arbetsmiljölagstiftningen utförligt och dessutom noteras åtskilliga domar och beslut på arbetsmiljöområdet. Vidare ges en samlad, uppdaterad översikt av regelverken på närliggande områden inom socialförsäkring, arbetsrätt, byggnadsrätt och miljörätt samt i fråga om särskilda områden med inriktning på säkerhet. Boken innehåller aktuella författningstexter, främst de grundläggande arbetsmiljöförfattningarna.

Arbetsmiljölagen har ändrats i ett flertal avseenden under de båda senaste åren. De mest betydelsefulla ändringarna har skett för att genomföra direktiv som beslutats inom Europeiska unionen. Detta gäller inte minst i fråga om verksamhet på byggarbetsplatser och i fråga om arbete med maskiner. Utrymmet för insatser från skyddsombud har vidgats något, bl.a. för att förbättra skyddet för inhyrd arbetskraft. Reglerna om elevers och andra studerandes medverkan i arbetsmiljöverksamheten har byggts ut. En principiellt viktig förändring har gällt ordningen för överklagande i arbetsmiljöärenden. I fråga om tillsynen på kemikalieområdet har tillkommit bestämmelser som kompletterar en EU-förordning.

I denna femtonde upplaga redovisas och kommenteras utvecklingen fram till början av år 2010.