Bläddra

Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap

Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap
Köp här

Arbetsorganisation i praktiken – En kritisk introduktion till arbets­organisationsteori ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.

Nya arbetsorganisationsmodeller har lett till ökade krav och ökat arbetstempo för många anställda. Nya arbetsorganisationsmodeller har resulterat i slimmade organisationer och nya kontroll- och styrmetoder. Varför har dessa modeller fått stor spridning från och med 1990-talet?

Denna bok behandlar en rad olika teorier om arbetsorganisation och dess praktiska konsekvenser både för anställda och organisation. Det kritiska perspektivet innebär att boken lyfter fram hur styrning och kontroll av anställda sker i olika arbetsorganisationsmodeller samt konsekvenser för verksamheten, arbetsmiljön, anställdas lärande och utveckling.

Boken ger en översikt över teorier som haft inflytande på hur arbete har organiserats under de senaste 100 åren. De som behandlas är: Scientific management, fordismen, byråkratin, den sociotekniska skolan, kvalitetsrörelsen, processorganisering såsom time based management, business process reengineering och lean production, lärande organisation och knowledge management.

Boken är tänkt att användas som kursbok på grundnivå inom universitet och högskolor. Den kan även användas inom ämnen som sociologi, arbetsvetenskap, organisationspsykologi, pedagogik och företagsekonomi. Den kan med fördel läsas av fackligt aktiva och chefer.