Bläddra

Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap
Köp här

Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap
Köp här
Arbetsorganisation i praktiken behandlar olika modeller för att organisera arbete samt dess praktiska konsekvenser för både anställda och organisation. Författaren anlägger ett kritiskt perspektiv på hur styrning och kontroll av anställda sker i olika arbetsorganisationsmodeller samt dess konsekvenser för effektivitet, innovation, arbetsmiljö, anställdas lärande och utveckling. Några av de organisationsmodeller som behandlas är taylorismen, fordismen, byråkratin, socioteknik, processorganisering – framför allt lean production, lärande organisation, knowledge management, projektorganisering, nätverksorganisation, öppen innovation, professionell organisation och new public management. Arbetsorganisationsmodellerna beskrivs utifrån olika principer för arbetsfördelning samt samordning och styrning av arbete. En del arbetsorganisationsmodeller har medfört negativa konsekvenser för arbetsmiljö, effektivitet och innovationsförmåga. Hur kan hållbara organisationer skapas? Detta diskuteras i slutkapitlet. Boken är tänkt att användas som kursbok på grundnivå inom universitet och högskolor. Den kan användas som kursbok inom ämnen såsom arbetsvetenskap, sociologi, organisationspsykologi, pedagogik och företagsekonomi. Den kan med fördel även läsas av fackligt aktiva och chefer. Denna omarbetade upplaga har utvecklats med nya textavsnitt, ett nytt kapitel samt uppdaterats med ny forskning.