Bläddra

Arbetsrätt 2015 : aktuella lagtexter 1 januari 2015

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här

Arbetsrätt 2015 : aktuella lagtexter 1 januari 2015

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här
Arbetsrätt 2015 redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna – MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrnings-lagen, främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, Föräldraledighetslagen, Lagen om ledighet för näringsverksamhet, Lagen om ledighet av trängande familjeskäl, Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete, Diskrimineringslagen, Lagen mot diskriminering av deltid/visstid, Sjuklönelagen, Kvittningslagen, LOA och Lagen om rättegång i arbetstvister.

Arbetsrätt 2015 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.
Ändringar har beslutats i följande lagar:
• Diskrimineringslagen, en ny diskrimineringsgrund, bristande tillgänglighet, införs. Ändringen gäller fr o m den 1 januari 2015.
• Sjuklönelagen, ändrade ersättningsnivåer och ansökningsförfarande vad gäller företagens skydd mot höga sjuklönekostnader. Ändringen gäller fr o m den 1 januari 2015.

Mindre ändringar i:
• Uthyrningslagen
• Arbetstidslagen
• Lagen om offentlig anställning

Arbetsrätt 2015 – i praktiskt A5-format på 136 sidor – är ett prisvärt refe­rens­material, t ex för utbild­ningar i arbetsrättsfrågor.