Bläddra

Arbetsrätt 2015 : aktuella lagtexter 1 juli 2015

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här

Arbetsrätt 2015 : aktuella lagtexter 1 juli 2015

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här
Arbetsrätt 2015 redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna – MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, Föräldraledighetslagen, Lagen om ledighet för näringsverksamhet, Lagen om ledighet av trängande familjeskäl, Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete, Diskrimineringslagen, Lagen mot diskriminering av deltid/visstid, Sjuklönelagen, Kvittningslagen, LOA och Lagen om rättegång i arbetstvister.

Arbetsrätt 2015 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.
Ändringar har beslutats i följande lagar

Fr o m den 1 januari 2015:
• Arbetstidslagen, följdändring beroende på den nya polisorganisationen.
• Uthyrningslagen, termen funktionshinder ersätts med funktionsnedsättning.
• Diskrimineringslagen, en ny diskrimineringsgrund, bristande tillgänglighet, införs.
• Sjuklönelagen, ändrade ersättningsnivåer och ansökningsförfarande vad gäller företagens skydd mot höga sjuklönekostnader.
• Lagen om offentlig anställning, följdändring beroende på den nya polisorganisationen.

Fr o m den 1 juli 2015:
• Lagen om offentlig anställning, cheferna för de statliga affärsverken ska omfattas av samma anställningsvillkor som övriga myndighetschefer.

Arbetsrätt 2015 – i praktiskt A5-format på 136 sidor – är ett prisvärt referensmaterial, t.ex. för utbildningar i arbetsrättsfrågor.