Bläddra

Arbetsrätt 2018 – Aktuella lagtexter 1 januari 2018 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Arbetsrätt 2018 – Aktuella lagtexter 1 januari 2018 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Arbetsrätt 2018 - 1 januari, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna:

• Medbestämmandelagen (MBL)
• Utstationeringslagen
• Lagen om anställningsskydd (LAS)
• Uthyrningslagen
• Främjandelagen
• Visselblåsarlagen
• Förtroendemannalagen
• Arbetstidslagen
• Semesterlagen
• Studieledighetslagen
• Föräldraledighetslagen
• Lagen om ledighet för näringsverksamhet
• Lagen om ledighet av trängande familjeskäl
• Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete
• Diskrimineringslagen
• Lagen mot diskriminering av deltid/visstid
• Sjuklönelagen
• Kvittningslagen
• Lagen om offentlig anställning (LOA)
• Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA)

Arbetsrätt 2018 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.

Fr o m 1 januari 2018: • Mindre ändringar i diskrimineringslagen och lagen om rättegången i arbetstvister

Fr o m 1 maj 2018: • Skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet utvidgas genom att även företag som sysselsätter mindre än tio arbetstagare omfattas av förbudet.

Fr o m 1 juli 2018: • Följdändring i sjuklönelagen beroende på att taket vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst höjs från 7,5 till 8,0 prisbasbelopp.

Med Arbetsrätt 2018 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 138 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.