Bläddra

Arbetsrätt 2019 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Arbetsrätt 2019 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Arbetsrätt 2019 - 1 januari, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna:

• Medbestämmandelagen (MBL)
• Utstationeringslagen
• Lagen om anställningsskydd (LAS)
• Uthyrningslagen
• Främjandelagen
• Visselblåsarlagen
• Förtroendemannalagen
• Arbetstidslagen
• Semesterlagen
• Studieledighetslagen
• Föräldraledighetslagen
• Lagen om ledighet för näringsverksamhet
• Lagen om ledighet av trängande familjeskäl
• Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete
• Diskrimineringslagen
• Lagen mot diskriminering av deltid/visstid
• Sjuklönelagen
• Kvittningslagen
• Lagen om offentlig anställning (LOA)
• Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA)

Arbetsrätt 2019 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.

Fr o m 1 september 2018:
• Föräldraledighetslagen ändras så för att sambor får lika ledighet vid adoption som gifta par. Dessutom tas ett undantag bort vid adoption av eget barn.

Fr o m 1 januari 2019:
• Ändringar i sjuklönelagen som innebär att den tidigare karensdagen i sjukförsäkringen ersätts av ett karensavdrag som motsvarar 20 % av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

• Följdändring i utstationeringslagen pga den nya lagen om entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen.

• Ändringar i föräldraledighetslagen vid ledighet för mödravårdsbesök och inskolning samt för föräldrar till barn med omvårdnadsbidrag.

Med Arbetsrätt 2019 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 140 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.