Bläddra

Arbetstagares immaterialrätter : rätten till verk, datorprogram, design, uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Arbetstagares immaterialrätter : rätten till verk, datorprogram, design, uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

En samlad framställning av rätten till anställdas immaterialrätter som beskriver och analyserar problemen på området med en praktisk ekonomisk ansats.

I den här boken tas ett helhetsgrepp på arbetstagares rättigheter till uppfinningar, växtsorter, mönster, gemenskapsformgivning, kretsmönster, verk och andra närstående rättigheter. Här redovisas både arbetsgivarens och arbetstagarens rätt, såväl i reglerade som oreglerade förhållanden.

Boken behandlar bl.a.
- arbetsgivarens förvärv av arbetstagares ensamrätter, dvs upphovsrätt, design/formgivning, patent m.m.
- arbetstagarens lagstiftade och förhandlade ekonomiska ersättning för den rätt som arbetsgivaren förvärvar
- de ersättningsbedömningar som gjorts vid Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar och Industrins Uppfinnarnämnd
- de särskilda förhållanden som gäller vid universitet och högskola
- rätten till hyrda arbetstagares immaterialrätter
- när olika principer för rättigheternas övergång i anställningsförhållanden kan vara tillämpliga samtidigt

Företagens viktigaste tillgångar är i dag ofta immateriella och skapade inom ramen för anställningsförhållanden. Arbetsgivaren eftersträvar att de ensamrätter och ekonomiska värden som är resultatet av verksamheten tillfaller företaget. I vad mån rätten till sådana arbetsresultat tillkommer arbetsgivaren och till vilken kostnad har blivit en allt mer brännande fråga.

Sanna Wolk är jur. dr i civilrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 2006 disputerade hon med en avhandling som nu bearbetats och uppdaterats av författaren i denna andra upplaga. Sanna är skiljeman vid Industrins Uppfinnarnämnd, sekreterare för Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM), samt arbetar aktivt i både Svenska Föreningen mot Piratkopiering (SACG) och Svenska Föreningen för Industriellt skydd (SFIR).