Bläddra

Arbetsterapi inom palliativ vård : vardagen och döden

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Terminalvård
Köp här

Arbetsterapi inom palliativ vård : vardagen och döden

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Terminalvård
Köp här
I ett palliativt sammanhang, nära livets slut, utmanas och hotas den trygga vardagen. Det blir särskilt viktigt att bevara och trygga delar av vardagen, både för den som ska lämna och för dem som stannar kvar. Med avstamp i vardagen, den vanliga lunken och vanorna, synliggör författarna arbetsterapiprofessionens ansvarsområde i den palliativa vården.

Författarna använder genomgående ValMO-modellens begrepp och teoretiska resonemang för att beskriva människors vardag och görande, och samband med hälsa och livskvalitet i livets slutskede. Varje avsnitt illustreras med fallbeskrivningar för att synliggöra situationer som arbetsterapeuten kan möta. Fallbeskrivningar används också för att beskriva arbetsterapeutens ansvar, åtgärder och roll i teamet.

Arbetsterapi inom palliativ vård är skriven för arbetsterapeuter och arbetsterapistudenter som arbetar eller kommer att arbeta med palliativ vård.