Bläddra

av:Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt, Anette Alvariza, Magdalena Andersson, Inger Benkel, Eva Benzein, Ingrid Bolmsjö, Margareta Brännström, Berit Seiger Cronfalk, Karin Dahlberg, Anna-Karin Edberg, Kristina Ek, Eva Elmberger, Ingemar Engström, Henrik Eriksson, Maria Friedrichsen, Lisbeth Gustafsson, Carina Lundh Hagelin, Carina Werkander Harstäde, Ingela Henoch, Maja Holm, Inger James, Gunilla Johansson, Marit Karlsson, Ulrika Kreicbergs, Göran Lantz, Lise-Lotte Franklin Larsson, Olav Lindqvist, Staffan Lundström, Christina Melin-Johansson, Anna Milberg, Astrid Norberg, Carina Persson, Birgit Holritz Rasmussen, Jonas Sandberg, Kerstin Segesten, Gunilla Strandberg, Carol Tishelman, Camilla Udo, Charlotte Ångström Brännström, Joakim Öhlén, Jane Österlind

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Palliativ medicin Terminalvård
Vad är ett gott liv nära döden och hur kan ett sådant främjas? Många olika synsätt existerar sida vid sida och det finns inte enbart ett enkelt svar. För att fånga den enskilda personens behov krävs ett personcentrerat förhållningssätt där patienter och närstående är självklara aktörer. Behovet av kunskap om döende,…
Köp här

Isbn: 9789144131078

Utgivningsår:20201013

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Agnete Kinman

Kategorier: Filosofi och religion Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Religion och tro Religion: allmänt Terminalvård
En faktadel som tar upp döendes, närståendes, vårdgivares och själavårdares/lyssnares svårigheter och visar möjligheter att hantera de aktuella problemen, hur förståelse för patientens olika utmaningar kan stärkas och stöd ges till vårdgivares och lyssnares egen bearbetning av dödsängslan och hantering av människors…
Köp här

Isbn: 9789151956121

Utgivningsår:20200918

Utgivare: Phonomedia

Mediatyp: BC

av:Petra Hellberg

Kategorier: Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Personliga berättelser Terminalvård
Att inte vara förberedd när döden tar plats i våra liv kan försvåra en sorgeprocess på så många plan. Ändå talar vi så sällan om det, hur döden verkligen ser ut och känns. I mina händer är en bok om just detta. Texterna skildrar komplexa skeenden på ett konkret och jordnära sätt. Det är en hyllning till oss som arbetar…
Utgått

Isbn: 9789177655817

Utgivningsår:20210715

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:Marianne Frisk-Stenholm

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Terminalvård
Döden angår oss alla. Ingen vet i förväg när och hur vi kommer att dö. Däremot vet vi att ingen vill gå en plågsam död till mötes. Den allra sista tiden kan för en cancersjuk person bli plågsam och man kan då behöva hjälp med symtomlindring av ett palliativt team. När den allra sista tiden blir förenad med plågor och…
Köp här

Isbn: 9789189397798

Utgivningsår:20210903

Utgivare: Ekström & Garay

Mediatyp: BB

av:Johan Sundelöf, Petra Tegman

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Terminalvård
Ökad kunskap och rätt verktyg för en värdig tid i livets slutskede Demenssjukdom är ett obotligt, fortskridande tillstånd som förr eller senare leder till döden. Genom ökad kunskap och rätt verktyg hos personalen kan både den som är sjuk och…
Köp här

Isbn: 9789177413400

Utgivningsår:20220314

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Agnete Kinman

Kategorier: Filosofi och religion Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Religion och tro Religion: allmänt Terminalvård
Att försonas med hur livet blev och att det snart är slut liksom att försonas med sig själv och sina nära, kan vara avgörande för att nå inre frid och mod att våga släppa taget om livet. Agnete Kinman gestaltar med sina erfarenheter som såväl läkare som präst på ett ödmjukt, respektfullt och förtroendefullt sätt, med…
Köp här

Isbn: 9789175175270

Utgivningsår:20131212

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:Lena-Karin Erlandsson, Maria Nilsson

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Terminalvård
I ett palliativt sammanhang, nära livets slut, utmanas och hotas den trygga vardagen. Det blir särskilt viktigt att bevara och trygga delar av vardagen, både för den som ska lämna och för dem som stannar kvar. Med avstamp i vardagen, den vanliga lunken och vanorna, synliggör författarna arbetsterapiprofessionens…
Köp här

Isbn: 9789144177434

Utgivningsår:20240207

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC