Bläddra

Arkeologiska förväntningar i mötet med ett landskap : Stenålderns Blekinge ur ett kunskapsperspektiv

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Köp här

Arkeologiska förväntningar i mötet med ett landskap : Stenålderns Blekinge ur ett kunskapsperspektiv

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Köp här
Arkeologi gör skillnad. Bland annat gör den det på så vis att den utmanar våra perspektiv på äldre samhällen och de människor som tidigare vandrade på jorden. Vissa geografiska områden har tidigare endast i begränsad utsträckning blivit föremål för ett storskaligt arkeologiskt utforskande. Så var länge även fallet med landskapet Blekinge. Arkeologin inför ett motorvägsbygge mellan Sölve och Stensnäs kom 2011 att förändra kunskapsläget i grunden. Denna studie fokuserar på hur kunskap från framför allt exploateringsarkeologin kan förändra bilden av det förflutna men också våra förhållningssätt till historien. Genom exempel från tidigare och nuvarande stenåldersarkeologi i Blekinge ger detta arbete perspektiv på ny och gammal kunskapsuppbyggnad samt vilken nytta vi idag kan ha av arkeologin. Mikael Henriksson är arkeolog verksam vid Södertörns högskola och Blekinge museum. Föreliggande arbete är hans licentiatuppsats.