Bläddra

Ärtan Pärtan – Ärtan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Ärtan Pärtan – Ärtan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Sveriges populäraste läsförståelseträning får fler häften och en ny momentöversikt
Den omåttligt populära Ärtan-serien får nya titlar där alla övningar har prövats ut i klass. Lärare från hela Sverige har bidragit med synpunkter och efter det har vi varsamt förändrat innehållet, utan att släppa på "Ärtan-känslan". Du som inte känner till Ärtan-serien sedan tidigare - välkommen till läsförståelseträning som verkligen fungerar.
Pedagogiska tankar
I häftena tränas ordkunskap, avkodning och läsförståelse på ett varierat och lustfyllt sätt. De lämpar sig även bra att använda i undervisning i svenska som andraspråk.
I de första fem böckerna (Ärtan, Mus, Pärtan, Räv och Piff) tränas den första läs- och skrivinlärningen med fokus på bokstavsljud och bokstäver. I de senare böckerna (Fågel, Paff, Lejon och Puff) möter eleverna längre ord och texter.
Självständig färdighetsträning enligt kursplanen i svenska.

Innehåll
På lärarsidan i slutet av varje bok presenteras de olika momenten som boken behandlar. Finns också som hämtningsbar fil på www.liber.se.

Facit
Facit till alla böcker i Ärtan-serien finns att hämta kostnadsfritt på www.liber.se.

Fortsätt med Äppel Päppel
Upptäck också våra klassiker Äppel, Päppel, Piron, Paron, Kråkan och Tallekvist, som vänder sig till elever som har kommit lite längre i sin läsutveckling.