Bläddra

Assisterad befruktning – etiska aspekter

Kategorier: Människans reproduktion, tillväxt och utveckling Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner
Köp här

Assisterad befruktning – etiska aspekter

Kategorier: Människans reproduktion, tillväxt och utveckling Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner
Köp här
Surrogatmödrar bör tillåtas i Sverige!

Förutsättningen ska enligt Statens medicinsk-etiska råd (Smer) vara en altruistisk, nära relation (släktskap eller nära vänskap) mellan surrogatmodern och de potentiella föräldrarna. Vidare anser Smer att det bör vara möjligt med donation av befruktade ägg till par med ofrivillig barnlöshet.
En kvinna ska kunna frysa ned ägg att använda senare. Smer kallar detta nedfrysning av sociala skäl och förordar att kvinnan själv står för kostnaderna för detta. Vidare anser rådet att det ur etisk synpunkt inte är motiverat med exakta åldersgränser vid assisterad befruktning. En individuell bedömning bör i stället göras med utgångspunkt i principen om barnets bästa.