Bläddra

Återspegling: Coachning genom tolkningsläran

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Återspegling: Coachning genom tolkningsläran

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vill du coacha genom ett nytt tankekoncept? I denna handbok framträder möjligheterna genom att använda en f2f-dialog, för att skapa kreativa förutsättningar till förändring. Här handlar det om att känna in en helt ny värld, genom självinsikt och att vara empatisk i sitt tolkningsarbete tillsammans med klienten. Boken innehåller en beskrivande text om hermeneutikens teoretiska grundtankar, som författaren presenterar i en egen tolkning. I ett praktiskt exempel med tillhörande modeller och pedagogiska verktyg, illustreras konsten att coacha genom tolkningsläran i text och dialog. Det är en fiktiv klient tillsammans med beteendevetaren som samtalar utifrån tolknings- och förståelseprocessen. Arbetet sker på lika villkor i dialogen med klientens målframställning i fokus. Det är ett växelspel mellan delar och helhet utifrån en vald infallsvinkel. Att läsa den här boken kommer ge kunskap om en f2f-dialog - och att skapa möjligheter för klienten, att växa utifrån sina förmågor. Med målet att våga ta ett steg i en ny riktning till förändring utifrån att utforma profiler. I boken finns tre olika: yrkesprofil, hobbyprofil och studieprofil. Målgrupp är alla som arbetar inom coachning, med fokus på människan i centrum. Författarens debutbok: Väck tanken till liv! Våga gå från ord till handling. Den kan användas som ett arbetsmaterial till klienten; en pedagogisk arbetsbok.