Bläddra

Att arbeta i förskolan : viktigt att veta

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Att arbeta i förskolan : viktigt att veta

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Boken vänder sig till de som arbetar i förskolan och som ännu inte har en pedagogisk utbildning. Läsaren får ta del av viktiga delar i pedagogens uppdrag, som till exempel lagar och regler, roller i arbetslaget, relationer samt språk och kommunikation. I Att arbeta i förskolan finns många exempel från förskolans verksamhet och frågor att fundera över själv, att ställa till sina kollegor eller sin rektor.

Boken är tänkt att ge läsaren mer kunskap och inspirera i arbetet och förhoppningsvis väcker den också lust att utbilda sig vidare.

"Förskolan är en arbetsplats där allt är möjligt, där nutiden och framtiden möts och där du har möjlighet att påverka." (Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby)

Sagt om boken:

"Boken visar på förskolans möjligheter i en engagerande text som väcker både lust och intresse. [...] Boken är lättläst och engagerande, föredömlig och insiktsfull. Helhetsbetyg: 5/5."
Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 1, 2024