Bläddra

Att återerövra sitt liv : en guide till bättre relationer och känslomässig läkning

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Köp här

Att återerövra sitt liv : en guide till bättre relationer och känslomässig läkning

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Köp här
I den här boken visar den amerikanska socionomen Jean Jenson enkelt och kraftfullt hur negativa upplevelser i barndomen påverkar och formar våra relationer som vuxna. Hon ger också många förslag på hur man kan lösa sina relationsproblem genom att återbesöka det barn man en gång var. Det arbetssätt som Jenson föreslår är unikt genom att kombinera konkret beteendeförändring med djupgående känslomässig bearbetning. Boken kan användas både som självhjälpsbok och som utgångspunkt för psykoterapeutiskt arbete mellan en klient och en terapeut.attatererovrasittliv.se