Bläddra

av: Henrik Brandén

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
I Relationsanarki 3.0 görs en ingående analys av förutsättningarna för kärlek och intimitet i det senmoderna samhället. Särskilt fokus ligger på olika former av förtryck i nära relationer, men också på möjligheter till frigörelse och erkännande. Boken är ett inlägg i en diskussion om de relationsanarkistiska idéernas…
Köp här

Isbn: 9789179691257

Utgivningsår: 20210428

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Johanna Tengwall

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Råd till föräldrar Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Den här boken handlar om ett kärleksfullt föräldraskap. Den vänder sig till vuxna som vill utveckla relationer, både till sig själv och till sina barn, lära sig mer om att lyssna och om att tala, att mötas och vara nära. När stress, oro och prestationskrav, dagligen finns runt oss, behöver våra barn mer än någonsin,…
Köp här

Isbn: 9789175656045

Utgivningsår: 20200612

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC

av: Anna Lytsy, Christina Bergenstein

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Övergrepp mot barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer Våld i samhället
Föräldraalienation innebär att ett barn blir påverkat av sin ena förälder till att ta avstånd från eller välja bort den andra, som det har en nära relation till och utan att det föreligger någon saklig grund för ett sådant avståndstagande. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är en sorts…
Köp här

Isbn: 9789139021131

Utgivningsår: 20190415

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Josefin Olevik

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Familj och relationer Hälsa, relationer och personlig utveckling Reportage och samlingar av journalistiska texter Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
1994 är Josefin Olevik 17 år och skriver brev till sig själv. Posten lägger det på vänt, 20 år senare kommer det fram. Nu, som 37-åring läser hon: “Jag tror på en sak: kärleken. Att bli älskad. Jag har ännu inte upplevt det och har svårt att tänka mig att jag någonsin kommer att få uppleva det. När jag läser…
Köp här

Isbn: 9789176810057

Utgivningsår: 20160223

Utgivare: Weyler Förlag

Mediatyp: BB

av: Kristina Haggård

Kategorier: Dejting, relationer, samlevnad och äktenskap Familj och hälsa Familj och relationer Familjepsykologi Hälsa, relationer och personlig utveckling Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Den här boken ger ett konkret recept, ett schema, på hur man kan göra för att hitta tillbaka till ett lyckligt äktenskap, fyllt med glädje, gemenskap, ork och lust. Och tid. Recept på ett sätt att få tid till både familjen, arbetet, vännerna, fritiden, träningen och mycket mer.Metoden ger endera föräldern ett tydligt…
Köp här

Isbn: 9789186409326

Utgivningsår: 20091221

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av: Karolina Schubert

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Den här boken är tänkt att användas som sagobok, läromedel och faktabok. Alla barn har rätt att få sin värld speglad. I den här boken speglar vi barn som lever i regnbågsfamiljer. De här barnen speglas inte i den traditionella bokhyllan där kärnfamiljen är ett dominant inslag. Alla, barn som vuxna, kommer att lära sig…
Köp här

Isbn: 9789197961806

Utgivningsår: 20110501

Utgivare: Spegel förlag

Mediatyp: BE

av: Tor Wennerberg

Kategorier: Familjepsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Människolivet börjar med anknytningen, det starka känslomässiga band som ett barn knyter till de personer som finns i dess närhet. Det medfödda anknytningssystemet utvecklades för att säkra barns överlevnad i en farofylld värld. Men vad händer om det som skrämmer barnet är föräldern? Då uppstår en outhärdlig biologisk…
Köp här

Isbn: 9789127118171

Utgivningsår: 20100215

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Ulrika Hallberg

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Att personer med kognitiva eller uttalade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar uttrycker en önskan om att bli föräldrar och faktiskt också blir det, blir allt vanligare men att personer med den här typen av funktionedsättningar blir föräldrar är inte okomplicerat.Läs merDeras barn riskerar att fara illa på kort…
Köp här

Isbn: 9789147126453

Utgivningsår: 20180405

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lars Udehn

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Detta kapitel ur boken Social handling och sociala relationer ger en god orientering både över den klassiska sociologins grundteman och dess idéhistoriska uppkomst från Thomas Hobbes och framåt. Texten belyser de enskilda sociologerna Marx, Tönnies, Durkheim, Simmel, Weber och deras väsentliga begrepp, och visar hur…
Köp här

Isbn: 9789127817708

Utgivningsår: 20160114

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Elin Liljero Eriksson

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Vänskapen är unik. Som vänner väljer vi varandra inte för att vi har lovat det eller för att vi har fötts in i det utan för att vi vill. Ändå hamnar vänskapen ofta i skymundan av romantiska relationer, karriärer och egentid. Men nu är det dags att lyfta upp hur livsviktig den underbara och ibland krångliga vänskapen…
Köp här

Isbn: 9789173877343

Utgivningsår: 20180817

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av: Jean Jenson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
I den här boken visar den amerikanska socionomen Jean Jenson enkelt och kraftfullt hur negativa upplevelser i barndomen påverkar och formar våra relationer som vuxna. Hon ger också många förslag på hur man kan lösa sina relationsproblem genom att återbesöka det barn man en gång var. Det arbetssätt som Jenson föreslår…
Köp här

Isbn: 9789174651034

Utgivningsår: 20100915

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188872647

Utgivningsår: 20100510

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Eva Illouz

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Med den möjlighet till impulsivt shoppingbeteende som Tinder och andra dejtingappar ger, är det kanske inte så konstigt om potentiella kärleksrelationer inte alltid får chansen att bli mer än potentiella. Och även om de skulle förverkligas kan de få ett abrupt slut om den ena parten av någon anledning tröttnar och bara…
Köp här

Isbn: 9789171735973

Utgivningsår: 20200424

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av: Peter Strang

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Ofrivillig ensamhet är förenad med stress, oro och ångest. Påtvingad ensamhet förhöjer dessutom risken för hjärt-kärlsjukdom och nedstämdhet. Gemenskap, däremot, ökar statistiskt sett livslängden och har varit ett framgångsrecept för människan alltsedan vår tid på savannen. Idag är samhället fokuserat på individen men…
Köp här

Isbn: 9789127137431

Utgivningsår: 20141121

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Jan Lindvall

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Boken innehåller 12 intervjuer med män om manlig vänskap. Vi möter jägaren, politikern, fotbollsproffset, flyktingen, skådespelaren, militären, forskaren, begravningsentreprenören, journalisten och företagaren. Vi får följa med på en resa genom den manliga vänskapens historia och författarens egna upplevelser av…
Köp här

Isbn: 9789189137714

Utgivningsår: 20200529

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Emma Engdahl

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexualitet och samhälle Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Även för den tröttaste människa är kärleken ett uppvaknande, har Francesco Alberoni en gång påpekat. Och det är nog så många av oss gärna vill uppfatta kärleken: som en möjlighet och ett mirakel. En fri och fredad zon i en alltmer splittrad tillvaro. Men också kärleken är förstås underkastad sociala spelregler och…
Köp här

Isbn: 9789171734938

Utgivningsår: 20160830

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Pär Jansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Reportage och samlingar av journalistiska texter Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Indien genomgår nu en snabb ekonomisk och social förändring. Gamla traditioner ifrågasätts. Det växer upp en generation ungdomar som kräver mer frihet och hoppas kunna gifta sig av kärlek, inte med den person som släkten valt ut. Kärleksäktenskap kanske gör det rådande kastsystemet förlegat. Det är unga kvinnor som…
Köp här

Isbn: 9789189065123

Utgivningsår: 20220429

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Amia Srinivasan

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
How should we talk about sex? It is a thing we have and also a thing we do; a supposedly private act laden with public meaning; a personal preference shaped by outside forces; a place where pleasure and ethics can pull wildly apart. Since #MeToo many have fixed on consent as the key framework for achieving sexual…
Köp här

Isbn: 9781526612540

Utgivningsår: 20220526

Utgivare: Bloomsbury Publishing Ltd.

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9781788168168

Utgivningsår: 20221103

Utgivare: Hachette UK Distribution

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Barn idag lever upp i familjekonstellationer som kan se mycket olika ut – skilsmässofamiljer, familjer med bara en förälder, homofamiljer och mångkulturella familjer för att nämna några. Många av oss lever med uppfattningen att en familj ska bestå av mamma, pappa, barn och att så har det alltid varit. Men…
Köp här

Isbn: 9789197458863

Utgivningsår: 20100301

Utgivare: JINAB

Mediatyp: BB

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Under de senaste decennierna har genomgripande samhälleliga och politiska förändringar inom många områden ägt rum. Ett sådant område är familjen som social, ekonomisk och instrumentell institution. Familjens villkor har radikalt förändrats i takt med att antalet skilsmässor har ökat och olika typer av…
Köp här

Isbn: 9789176019740

Utgivningsår: 20190627

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Hänsyn ska tas till barnets bästa när föräldrarna inte kommer överens! Det händer att barn inte får den vård eller det stöd de behöver därför att vårdnadshavarna inte kan enas. Här föreslås ändringar i föräldrabalken och socialtjänstlagen så att detta blir möjligt, även i fall där endast en av vårdnadshavarna…
Köp här

Isbn: 9789138235355

Utgivningsår: 20110216

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Per Martinsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Familjehem är en eftersatt grupp när det gäller utbildning, handledning och litteratur. Socialstyrelsen har lämnat ett yttrande över betänkandet; Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU), SOU 2009:68, 13 Familjehem, 13.7.4 “Socialstyrelsen tillstyrker förslaget som innebär att socialnämnden blir skyldig att…
Köp här

Isbn: 9789197791113

Utgivningsår: 20100825

Utgivare: SPAM

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Utredningens utgångspunkt: att verka för bättre effektivitet, kvalitet och långsiktighet i samhällets insatser mot våld i nära relationer. I uppdraget har också ingått att samla och stödja berörda aktörer och verka för en bättre samordning av befintligt arbete. Den nationella samordnaren lämnar ett 50-tal förslag om…
Köp här

Isbn: 9789138241400

Utgivningsår: 20140708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Eva Illouz

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
“På sätt och vis började jag skriva denna bok i tankarna redan som ung. Den är resultatet av hundratals, kanske tusentals samtal med nära vänner och främlingar som gjort mig häpen och förbryllad över det kaos som präglar vår tids romantiska och sexuella förbindelser. Hur kommer det sig att kvinnorna i de fyra…
Köp här

Isbn: 9789171734358

Utgivningsår: 20140916

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Lina Lundström

Kategorier: Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
”Den värsta dagen är ensamhet, det är det värsta som finns, vi människor är konstruerade så”, säger Ted som är högstadieelev på en skola i Stockholm. I skolan pågår två projekt. Ett relationsprojekt och ett kunskapsprojekt och båda är viktiga. Men att ha en vän är helt enkelt meningen med skolan. Elever är med och…
Köp här

Isbn: 9789179110604

Utgivningsår: 20200609

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Mats Hilte

Kategorier: Familj och hälsa Familj och relationer Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Vänskap är en gåtfull relation. Den påminner om kärlek men är inte passionerad. Den ställer inga bestämda krav men kan ändå vara kravfull. Vissa vänskaper räcker ett helt liv medan andra kommer och går. Ofta spelar vänskap en viktig roll i våra liv. Ändå talar vi sällan om den. Vad är vänskap egentligen? Finns det…
Köp här

Isbn: 9789198131796

Utgivningsår: 20171010

Utgivare: Égalité

Mediatyp: BC

av: Margareta Bäck-Wiklund

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Kärnfamiljen är fortfarande den vanligaste samlevnadsformen i vårt land men samhällstrenden visar på en allt större variation i samlevnadsmönster. Familjer bryter upp och nya par flyttar samman. Med barnen som länkar bildas nätverk av relationer. Den senmoderna familjen utgör en nätverksfamilj. Med nätverket som…
Köp här

Isbn: 9789127828216

Utgivningsår: 20201023

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Josefin Olevik

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Familj och relationer Hälsa, relationer och personlig utveckling Reportage och samlingar av journalistiska texter Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
I april 2016 blev det lagligt för ensamstående kvinnor att skaffa barn med landstingets hjälp. Vägen dit har varit lång men logisk, skriver Josefin Olevik som själv åkte till Danmark för att bli gravid. På 50-talet bodde 30 procent av de ”oäkta” barnen på barnhem eller i fosterhem och fram till 1973 var en ogift mor…
Köp här

Isbn: 9789177785613

Utgivningsår: 20170602

Utgivare: Storytel Dox

Mediatyp: BC

av: Danny Stacey, Felicia Österman, Hampus Adolfsson, Martin Bilger, Lina Blom, Sebastian Cardonius, Christoffer Estmark, Nathalie Finsberg, Erik Forsberg, Ludvig Gelvås, Jens Glad, Angelica Högberg, Dennis Jansson, Vincent Lanner, Oliver Ländin, Sebastian Lindqvist, Patrik Lundman, Alice Mattson, Louise Morgan, Lucas Rhodin, Felicia Sjöberg, Julia Svärd, Madelene Edlind Tackman, Dennis Tagesson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Welcome to the best book you will ever read. Class 7G want to give you their thoughts about respect. You will encounter examples of respect and disrespect in this book. Some of the stories are true and some are not. All are designed to make you think about how we should treat one another. How should we treat one…
Köp här

Isbn: 9789185807802

Utgivningsår: 20110331

Utgivare: King ink

Mediatyp: BC

av: Karin Tesching

Kategorier: Befolkning och demografi Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
This thesis analyses three aspects of the link between a woman’s educational trajectory and her childbearing behaviour. Special attention is paid to educational field as a further dimension of education next to educational enrolment and educational level. It is argued that this dimension has to be taken into…
Köp här

Isbn: 9789186071790

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC