Bläddra

Att bearkadidh : Om samiskt självbestämmande och samisk självkonstituering

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Köp här

Att bearkadidh : Om samiskt självbestämmande och samisk självkonstituering

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Köp här
Avhandlingen har som sin utgångspunkt de idéer samerna i Sverige har formulerat om vad samiskt självbestämmande är för något, hur det kan implementeras, dvs. vilka organisatoriska lösningar eller förslag som föreslås och vad som konstituerar den samiska grupp som också ska ta del av detta självbestämmande. Förutom teori rörande urfolks juridiska och politiska rätt till självbestämmande använder avhandlingen sig av samiska begrepp (laahkoe, maadtoe, bearkadidh, dajve, maahtoe, vuekie) för att analysera samiska idéer om självbestämmande och självkonstituering och för att kontrastera befintlig juridisk/politisk teori. Detta är en doktorsavhandling i statsvetenskap vid Stockholms universitet 2021.