Bläddra

av:Ragnhild Nilsson

Kategorier: Indigenous people: government Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Avhandlingen har som sin utgångspunkt de idéer samerna i Sverige har formulerat om vad samiskt självbestämmande är för något, hur det kan implementeras, dvs. vilka organisatoriska lösningar eller förslag som föreslås och vad som konstituerar den samiska grupp som också ska ta del av detta självbestämmande. Förutom…
Köp här

Isbn: 9789179116125

Utgivningsår:20211108

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Stefan Dahlberg, Anna-Maria Fjellström, Andreas Gottardis, Marie Knobloch, Sören Holmberg, Patrik Lantto, Tommy Möller, Ragnhild Nilsson, Jo Saglie, Emma K. Sjøenden Vestli, Eli Skogerbø, Richard Svensson

Kategorier: Indigenous people: government Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
I denna bok presenteras resultat från den första väljarundersökning som genomförts i samband med val till Sametinget i Sverige: om väljare, partier och medias roll. De olika kapitlen berör alltifrån Sametingets tillkomst och politiska mandat, till valdeltagande, politiskt förtroende och om det finns några avgörande…
Köp här

Isbn: 9789173591102

Utgivningsår:20161005

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av:Ulf Mörkenstam, Stefan Dahlberg, Ragnhild Nilsson, Camilla Sandström, Johannes Bergh

Kategorier: Indigenous people: government Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Vad betyder samiskt självbestämmande för den samiska väljarkåren? Mellan vilka partier rör sig väljarna? Var i Sverige ökar valdeltagandet? Dessa frågor och många andra diskuteras i denna bok, som presenterar resultaten från den andra väljarundersökning som genomförts i samband med val till Sametinget i Sverige. I…
Köp här

Isbn: 9789173591676

Utgivningsår:20210423

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC