Bläddra

Att bo i Europa

Köp här

Att bo i Europa

Köp här
På mindre än ett halvsekel byttes bostadsnöd till överflöd i Sverige. Det var ett lyft utan motstycke, men det skapade också problem. Klassklyftorna växer och markören är allt oftare boendet.

Å ena sidan hög standard, avsaknad av slum, hyror också för lågavlönade, bra utrustning, relativt unga hus, allmännytta och en vettig bostadsplanering. Å andra sidan brist på bostäder, trångboddhet, mambobarn, svindlande bostadspriser och ett centrum i status och en periferi i misèr.

Det finns två sätt att se på vår bostadssituation och bilden styrs av vad vi tittar på. Men vi ser sällan utanför våra egna gränser fastän våra problem och lösningar inte är unika.

Möt bostadsläget i Europa; i Köpenhamn, London, Madrid och Bryssel. Vad leder mambobarnen i Spanien till? Är den avskaffade bostadspolitiken i Danmark ett välfärdsproblem? Är hyresgästernas marknad i Bryssel verkligen deras? Är frihet genom att äga sin bostad i London verkligen frihet?